Hur ska ett åtgärdsprogram se ut på förskolan?

Hur ska ett åtgärdsprogram se ut på förskolan?

Svar:

Det finns inget krav på att upprätta åtgärdsprogram i förskolan. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.           
Publicerat onsdag 3 oktober 2018