Hur ska den fysiska klassrumsmiljön bli tillgänglig för elever med svår synnedsättning?

Hur ska den fysiska klassrumsmiljön bli tillgänglig för elever med svår synnedsättning?

Svar:

Ljudmiljö

Ljudmiljön i lokalerna behöver fungera utifrån elevernas behov. Ljud som kommer från fläktar eller maskiner kan vara obehagliga eller störande. Se över akustiken och om det finns meningsfulla ljud som hjälper eleverna att orientera sig. Att själv röra sig i lokalerna med ögonbindel eller bara sitta ner en stund och blunda, kan vara en bra hjälp för att få tankar kring hur ljudmiljön fungerar. Ni kan också ta hjälp externt med en uppmätning av akustiken. Mer information om ljudmiljön finns på vår webbplats. Nedan finns länk till en filmad föreläsning av Sara Backlund Lindeberg om ljudmiljöns betydelse för elever med blindhet. Hon har också skrivit boken "Med ljudet som omvärld" som du finner i vår webbutik.

Ljus och ledstråk

Syncentralen kan ge råd om lämplig belysning, uppmärkning, ledstråk och kontrastmarkeringar. Möblering och planering av rummen bör främja elevernas möjligheter att förflytta sig självständigt, utforska lokalerna och hitta arbetsmaterial.

Visuell miljö

”Ser du det här?” är en film om den fysiska lärmiljöns betydelse med fokus på den visuella miljön i skolan. Filmen är gjort med utgångspunkt utifrån elever med synnedsättning och behovet av en tillgänglig lärmiljö.

Tillgänglig lärmiljö

Vi har en webbsida där tillgänglighet presenteras utifrån de olika delarna fysisk, social och pedagogisk lärmiljö och hur de samspelar.

Ljudmiljö

Ljudmiljöns betydelse för elever med synnedsättning - Youtube

Med ljudet som omvärld

Ser du det här? på Norrköping kommuns webbplats


Publicerat tisdag 14 november 2023