Hur långt sträcker sig skolans ansvar när det gäller rörelseträning?

Hur långt sträcker sig skolans ansvar när det gäller rörelseträning?

Svar:

Det finns inget formellt som anger frågan om hur långt skolans ansvar sträcker sig. Skolan har läroplanen med mål och betygskriterier/kriterier för bedömning av kunskaper att förhålla sig till. Alla elever ska ges ledning och stimulans. I grundskolan och ämnet idrott och hälsa står att eleverna ska ges förutsättningar att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Hitta lösningar tillsammans
Det bästa är att tillsammans med elev och föräldrar försöka hitta lösningar som ger träning i den utsträckning som är viktig för att eleven ska må bra. Om tid för träning plockas in i ordinarie undervisningstid innebär det att undervisningstiden minskar i något annat istället. Det kan vara möjligt att få till gå-träning som ett naturligt moment i förflyttningar som ändå skulle göras. Det kan exempelvis vara att gå till matsalen med rollator, förutsatt att eleven accepterar detta.

Ta gärna del av sidorna om rörelse och aktivitet på vår webbplats

Publicerat onsdag 11 oktober 2023