Hur kan vi hjälpa en elev med NPF i stressfyllda situationer?

Hur kan vi hjälpa en elev med NPF i stressfyllda situationer?

Svar:

Stress uppstår när det blir en obalans mellan kraven som ställs och förmågorna vi har. För elever med NPF kan en skoldag innebära många situationer där stress kan uppstå. Det kan vara avgörande att hitta rätt nivå på kraven både i undervisningen och i det sociala samspelet. Därför behöver personalen hitta flexibla lösningar där kraven anpassas efter barnens stressnivå. En miljö som är anpassad och strukturerad en stor skyddsfaktor mot stress. Därför är det viktigt att tillsammans med eleven kartlägga lärmiljön och utveckla strukturer och strategier som fungerar.

Börja med att kartlägga vilka situationer som upplevs stressfyllda för eleven. Det också viktigt att kartlägga i vilka stunder eleven vilar och hämtar energi. Ett material som kan vara till hjälp är Skolkompassen. Med hjälp av det kan ni både få syn på hur skolsituationen fungerar och tips på pedagogiska strategier. Ett annat kartläggningsmaterial är Levla. Levla är ett stödmaterial för att se hur man kan kartlägga och sedan jobba vidare kring olika problemsituationer. Viktigt är också att få in vad eleven själv tänker kring vad som stressar. Är det en yngre elev så kan materialet En 5:a kan få mig att tappa kontrollen från Pedagogiskt Perspektiv vara ett stöd för att synliggöra vad eleven själv upplever som stressande och i vilken grad.

Ett stöd för elever med NPF är att använda tydliggörande pedagogik. Dess tydliga struktur och tydliggörande av innehåll och förväntningar ökar tryggheten. Det kan ge en motståndskraft mot stress och oro.
Elever med NPF är ofta i behov av återhämtning och vad som är återhämtning är olika för olika individer. Därför kan det vara viktigt att tillsammans med eleven skapa en lugn reträttplats dit eleven kan gå undan.

Här finns mer kunskap

I vårt studiepaket NPF kan du läsa om stress och NPF samt få tips kring hur du kan anpassa för din elev.

Vi vill också tipsa dig om npf-podden på UR skola samt SPSMs podd Lika Värde:

NPF-podden

Podden Lika värde 


Förslag på litteratur
Buron, K. (2007). En 5:a kan få mig att tappa kontrollen . Pedagogiskt perspektiv. 
Sjölund, A. & Henrikson, W, L. (2015).  Skolkompassen- Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan.  Gothia Fortbildning.
Publicerat tisdag 28 november 2023