Hur bedömer jag elever som har svårt att interagera med andra vid rytm och rörelse?

Hur kan jag anpassa undervisningen? Kan jag tillämpa undantagsbestämmelsen?

Svar:

Eleven kan visa sina förmågor enskilt om du planerat innehållet i undervisningen utifrån det upplägget. 

Desto fler anpassningar som gjorts för att ge eleven möjlighet att ta del av undervisningen och möjlighet att visa sina förmågor desto färre kriterier för bedömning behöver ni diskutera om ni ska undanta vid betygsättningen.

Undantagsbestämmelsen får enbart användas vid själva betygsättningen. Fram tills dess ska skolan göra allt för att anpassa och skapa förutsättningar för eleven att nå målen. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om elever med funktionsnedsättning och betygssättning.


Rörelse och fysisk aktivitet (spsm.se)

Undantagsbestämmelsen - Skolverket

Elever med funktionsnedsättning - Skolverkets


Publicerat torsdag 20 juli 2023