Hur kan vi anpassa för elever med synnedsättning vid laborationsmoment i no?

Hur kan vi anpassa för elever med synnedsättning vid laborationsmoment i no?

Svar:


Om en elev inte själv kan avläsa eller hantera ett instrument, observera ett resultat eller genomföra alla laborationsmoment, går det att lösa genom pararbete. Det kan vara att någon annan utför eller beskriver vad som sker och avläser mätresultat. Själva syftet med laborationen är ju inte avläsningen i sig utan att veta vad man ska göra och hur resultatet ska tolkas. I vissa situationer kan eleven använda förstorande hjälpmedel såsom förstoringsglas, lupp eller förstorande läskamera. En del hjälpmedel har inbyggt tal, till exempel måttband, skjutmått, vågar, termometrar, multimetrar. I vissa regioner kan syncentralen förskriva något av dessa som individuella hjälpmedel till eleven.

Skolan kan söka specialpedagogiskt stöd hos SPSM vid ytterligare frågor. 


Publicerat onsdag 12 april 2023