Hur kan elev med blindhet jobba med jordgloben och kartans gradnät?

Hur kan elev med blindhet jobba med jordgloben och kartans gradnät?

Svar:

Beroende på din elevs förkunskaper och hur du har tänkt att gradnätet ska användas har vi några olika förslag på anpassningar och var du kan hitta material.

Köpa eller göra en jordglob
Jordglober som delvis är taktila, till exempel genom kännbara bergskedjor, finns på Jordglob.se. Där finns även en jordglob i korkmaterial, som kan lämpa sig för att göra egna taktila markeringar. Har ni redan en jordglob kan du använda vaxsnören som du trycker fast för att visa systemet med gradnät. En lösning kan vara en badboll där man själv taktilt märker ut de olika världsdelarna, poler, ekvatorn med mera efter barnets/elevens behov. 

Ett annat förslag är att använda en större kula, modell flirtkula eller frigolitkula, som symbol för jordklotet. Markera polerna, exempelvis med kartnålar, fäst ett snöre i kartnålen och låt det gå fram och tillbaka mellan kartnålarna för att markera längdgrader. För att markera breddgrader kan du prova att fästa snörena med knappnålar som du trycker in i kulan. Du kan också prova att använda vaxsnören. Frigolitkulor i större storlekar finns att köpa på hobbyaffärer. 

Taktila kartor
I vår webbutik kan du beställa taktila kartor i svällpapper. Serien heter Taktila kartor och innehåller både enskilda länder, världsdelar och världskartor. Du kan vid behov anpassa kartan och utöka informationen som din elev behöver, exempelvis genom att använda vaxsnören. Du kan också själv rita en enkel karta där du visar principen med gradnätet genom att använda en ritmuff.   


Publicerat torsdag 2 november 2023