Vad kan vi göra för att underlätta för en elev med synnedsättning vid orientering?

Vad kan vi göra för att underlätta för en elev med synnedsättning vid orientering?

Svar:

För att underlätta för en elev med synnedsättning kan ni träna att orientera i miljöer med täta referenspunkter. Det kan till exempel ske inomhus, i bebyggda områden eller på skolgården. Eleven kan då använda sig av taktila anpassade kartor. Andra hjälpmedel kan till exempel vara en lärplatta eller telefon med gps. 

SPSM erbjuder kurser för lärare i idrott och hälsa, som undervisar elever med synnedsättning och blindhet.
Publicerat onsdag 12 april 2023