Hur kan man arbeta med elever på SFI som har svårt att tillämpa grammatik?

Hur kan man arbeta med elever på SFI som har svårt att tillämpa grammatik?

Svar:

I många språk undervisas grammatik separat från innehåll. Den grammatiska strukturen kan skilja sig mycket från den svenska grammatiken. Ibland har elever lär sig texter utantill istället för att läsa och bearbeta dem.

 

Viktigt är att medvetet undervisa eleverna så att den grammatik de lär sig sätts in i meningar och sammanhang. Många nyanlända behöver öva detta mera eftersom det kan vara ett nytt sätt för dem att arbeta.

 

Webbresurser

Vocalex är ett webbaserat läromedel som många lärare använder.

SPSM har en söktjänst där kan du hitta läromedel  med hjälp av olika kriterier.


Publicerat onsdag 29 november 2023