Hur kan vi anpassa undervisningen i engelska så att den fungerar för en elev med blindhet?

Hur kan vi anpassa undervisningen i engelska så att den fungerar för en elev med blindhet?

Svar:

Utgå från konkret material
Det är lättare att lära sig tala ett främmande språk än att läsa och skriva det, när man inte ser. I början är det bra att utgå från konkret material, talövningar och språklig imitation. Om läraren eller andra elever använder gester behöver de samtidigt beskriva vad de gör. Det kan vara lättare att lära sig nya ord när ordet kopplas till ett verkligt föremål. 
 
Läromedel och arbetsmaterial
Välj en lärobok som inte helt och hållet bygger på bilder. Viktiga bilder kan ersättas med föremål, ljudillustrationer eller bildbeskrivningar. Kort med glosor i både punktskrift och visuell skrift kan användas till hela klassen. Eleverna kan sedan använda korten till att sortera, i samtal eller för att spela spel. I söktjänsten Hitta läromedel kan du hitta lämpliga läromedel.

 
Ge förförståelse
Gå gärna igenom ett nytt kapitel och nya ord med eleven i förväg. Om boken finns i inläst format eller om det finns en webbplats med ljudfiler i anknytning till läromedlet bör eleven få tillgång till detta även hemifrån. Med läromedlet som e-bok kan eleven både läsa orden och lyssna på texten med hjälp av talsyntes med engelsk röst.


Kompetensutveckling och specialpedagogiskt stöd 

Resurscenter syn anordnar kurser för lärare till elever med blindhet där detta är en del av innehållet. Skolan kan också söka specialpedagogiskt stöd hos SPSM.

 

Kurser och aktiviteter

 

Specialpedagogiskt stöd


Hitta läromedel 


Publicerat måndag 6 november 2023