Hur kan vi anpassa bildämnet för en elev med handmotorisk nedsättning?

Hur kan vi anpassa bildämnet för en elev med handmotorisk nedsättning?

Svar:

Det finns många digitala möjligheter som ger utlopp för kreativitet.

Du kan söka på Skolappar. Det kan vara en stor glädje att kunna åstadkomma en fin produkt, där motoriken inte är ett hinder.


För att rita på sin surfplatta kan eleven använda så kallade touchpennor exempelvis styluspenna. Det finns att köpa i flera företag.  

Med de nya 3D skrivare som nu finns på marknaden utökas möjligheterna till kreativt arbete ytterligare och det ger också eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på nya sätt.


Publicerat onsdag 22 mars 2023