Har en studerande på komvux samma rätt till anpassning i provsituationen som man har på gymnasiet?

Har en studerande på komvux samma rätt till anpassning i provsituationen som man har på gymnasiet?

Svar:

Det framgår inte av frågan om det handlar om nationella prov eller andra provsituationer. Nationella prov är utfärdade och reglerade av Skolverket. Genomförande av nationella prov kan anpassas för en elev med en varaktig funktionsnedsättning. I lärarinformationen ges exempel på hur genomförandet kan anpassas. Rektor fattar beslut om anpassning av ett provs genomförande för en enskild elev (17 § SKOLFS 2013:19).

Läs mer om anpassning av nationella prov på Skolverkets webbplats.

Nationella prov - Skolverket

Publicerat onsdag 15 november 2023