Har elever i anpassad grundskola rätt till modersmålsundervisning?

Har elever i anpassad grundskola rätt till modersmålsundervisning?

Svar:

Huvudregeln är att skolhuvudmannen har en skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning för en elev på anpassad grundskola

(Skollag 11 kap. 10 §).

Rätt till modersmålsundervisning - Skolverket


Publicerat onsdag 29 november 2023