Förslag önskas på digitala kommunikationshjälpmedel liknande Widgit eller SymWriter på arabiska för elever som läser ämnesområden i anpassad grundskola.

Förslag önskas på digitala kommunikationshjälpmedel liknande Widgit eller SymWriter på arabiska för elever som läser ämnesområden i anpassad grundskola.

Svar:

I många av de applikationer där man skapar egna böcker kan du till bilderna lägga in inspelat ljud. Du kan då be någon som talar arabiska att ljudsätta bilderna.

 

Webbresurser

Pictogram - SPSM Webbutiken

Widgit Online - Symbolbruket .I tjänsten finns nu möjligheten att översätta till flera språk

Tobii Dynavox

 

Både Symbolbruket och Tobii har bra telefonsupport så du kan ringa dit och fråga hur man gör för att ställa in språket.

Bildstöd

bildstöd.se innehåller en del bildstöd på arabiska. Bildbasen är fri men kräver att du registrerar ett konto. När du loggat in kan du i sökfältet skriva arabiska och får då träff på de bildstödskartor som har text på arabiska.

Du kan även skapa egna kartor och be en modersmålslärare skriva in arabiskan. Det går att ladda in arabiska på ett vanligt svenskt tangentbord. I bildstöd kan man ha två språk på varje symbol.


Publicerat onsdag 29 november 2023