Hur kan vi anpassa matematikundervisningen för elever med CVI eller visuella perceptionssvårigheter?

Hur kan vi anpassa matematikundervisningen för elever med CVI eller visuella perceptionssvårigheter?

Svar:

Matematik och perception hör ihop
Många delar som ingår i den visuella perceptionen kan ge svårigheter i matematik, exempelvis visuellt minne och spatiala relationer. Det är därför viktigt att kartlägga elevens visuella perception så att man kan anpassa undervisningen utifrån elevens behov. Ulla Ek fann i sin studie, Children with Visual Disorders, att vissa barn med visuella perceptionssvårigheter hade svårigheter med aritmetik. Aritmetik innebär att kunna hantera tal med de fyra räknesätten. Grundläggande färdigheter i aritmetik är nödvändiga för att kunna arbeta med andra områden inom matematiken men man kan kompensera för dessa svårigheter genom att exempelvis använda konkret material och miniräknare.

Anpassning av undervisning och bedömning
I första hand ska undervisningen anpassas efter elevens behov. SPSM erbjuder kurser om att undervisa barn och elever med cerebral synnedsättning, CVI. Skolan kan också söka specialpedagogiskt stöd hos SPSM för att få råd om hur undervisningen kan anpassas. Du kan läsa mer om betyg, bedömning och undantagsbestämmelsen hos Skolverket.


Litteratur:
Ek, U. (2000). Children with Visual Disorders. Cognitive developmental disorders and consequences for treatment and counselling. Stockholm: Department of Psychology Stockholm University.
Publicerat måndag 16 oktober 2023