En del elever behöver arbeta vidare med sin läsförståelse efter nationella provet i SVA01. Vilken typ av läsförståelsetest finns att tillgå?

En del elever behöver arbeta vidare med sin läsförståelse efter nationella provet i SVA01. Vilken typ av läsförståelsetest finns att tillgå?

Svar:

När en elev behöver arbeta vidare med sin läsförståelse kan ni använda er av tidigare nationella prov.

Gamla prov i komvux gymnasial - Skolverket


Astrid Frylmark har ett material som heter KAMEL. Materialet är uppdelat i tre spår utifrån hur pass mycket skolerfarenhet eleven har. På det viset spelar inte åldern på eleven någon roll.
KAMEL, Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL (ordaf.se)

 

Ulrika Wolff och Ingvar Lundbergs Duvan kan vara ett komplement om det visar sig att svårigheterna beror på avkodningen.
DUVAN - Hogrefe.se

Strukturerad läs- och skrivundervisning från Skolverket

Lässtrategier för sakprosa | Lärportalen | Skolverket

UR Skola

Strategier för läsförståelse | UR Play

Litteratur

Kaya A. (2020) .Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras? - Natur & Kultur (nok.se)
Lundberg, I., & Reichenberg, M. (2011). 
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal - Natur & Kultur (nok.se)
Westlund, B. (2012). 
Att undervisa i läsförståelse STHL - Natur & Kultur (nok.se)Publicerat onsdag 29 november 2023