Toppen av en tidning med rubriken Lika värde

Tidskriften Lika värde

Med tidskriften vill vi inspirera förskolor och skolor att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Artiklarna berättar om personer och verksamheter som på olika sätt fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt arbete.

Tidskriften är kostnadsfri.

Artiklar

Publicerat tisdag 27 september 2022