Lisa Rova och Lovisa Stockberg i skolmiljö.

Titta med ögonen – se med hjärnan

– Jag skulle säga att det handlar om en omfattande synnedsättning. Eleven får inte ihop vad ögonen ser och vad hjärnan tolkar, säger Lisa Rova, skolpsykolog på Rh-gymnasiet i Umeå. Så förklarar hon Cerebral Visual Impairment, CVI.

För vissa syns skadan tydligt vid en undersökning med magnetkamera, medan den för andra inte är lika uppenbar. CVI kan orsaka svårigheter att känna igen ansikten, tolka djup- och höjdskillnader samt att navigera i fysiska miljöer. Rh-gymnasiet i Umeå vänder sig till ungdomar som har ett svårt rörelsehinder. Där har Lisa tagit ett viktigt steg för att öka kompetensen och förståelsen för CVI inom verksamheten. 

– Allt började med SPSM:s kurs ”Att undervisa barn och elever med CVI”, säger hon. Fokuset där var på pedagogiskt lärande och inte på kringpersonalen, som vi tillhör. Men tack vare SPSM fick vi tid att bearbeta materialet och göra det lättare att ta in. Vi har hållit kurs för assistenter och personal på boendet och i skolan här på Rh-gymnasiet.

När det inte fungerar 

Lovisa Stockberg bor på elevhemmet när hon studerar på skolan. Där fungerar det bra, tycker hon. 

Lovisa är också väldigt bra på att berätta när det inte fungerar. 

– Jag skulle väl säga att det är orienteringen som inte fungerar som den ska, förklarar Lovisa. Och golvet! Min gamla skola hade ett läskigt golv, det kunde röra sig som om det vore vatten. Jag upplever ju min CVI på ett annat sätt än en annan person med CVI. Det är ju olika från person till person.

Punkter som visar vägen 

Rh-gymnasiet ligger i samma lokaler som Dragonskolan i Umeå och finns även i Göteborg, Stockholm och Kristianstad. Där delar de också lokaler med andra skolor. Gymnasiet har ett riksintag som sker via SPSM. 

– Vi har arbetat med olika sätt att orientera oss här på skolan, vi är ju en gymnasieskola med samma lokaler och matsalar som övriga klasser. Vissa kännetecken, som en stor väggmålning, klockan och caféet, är alla punkter som visar vägen, förklarar Lisa.

Bättre bemötande 

I drygt två år har Lisa och hennes kollegor arbetat med att sprida ett bättre bemötande av elever med CVI. På tur ligger en föreläsning tillsammans med Norrlands universitetssjukhus, NUS, för personal som möter elever och unga med CVI.

Artikeln är även publicerad i Lika värde nummer 1, 2024. 

Titta med ögonen. Se med hjärnan

Vet du vad CVI är?

Det står för 

Cerebral Visual Impairment.

– Jag skulle säga att det handlar om

en stor syn-nedsättning. 

Eleven får inte ihop 

vad ögonen ser och 

vad hjärnan tolkar.

 

Det säger Lisa Rova.

Lisa är skol-psykolog

på Rh-gymnasiet i Umeå. 

Det här är typiskt för CVI

Den som har CVI

kan ha svårt att

känna igen ansikten.

 

Det kan vara svårt att se

skillnader i djup och höjd.

 

Att hitta rätt

kan också vara svårt.

 

För att ta reda på 

om någon har CVI

undersöker en läkare med

magnet-kamera.

 

Ibland syns det tydligt.

På andra är det svårt att se.

 

Rh-gymnasiet i Umeå

fick lära sig mer om CVI

Rh-gymnasiet i Umeå är för unga

som har ett svårt rörelse-hinder.

 

Här jobbar Lisa Rova.

Hon är skol-psykolog.

 

Lisa vill att personalen

lär sig mer om CVI. 

 

– Allt började med en SPSM-kurs.

Den heter: Att undervisa barn och 

elever med CVI,

säger Lisa.  

 

SPSM = Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

– Det var mycket om pedagogik

på kursen.

 

Lisa tyckte att även

resten av personalen

behövde lära sig om CVI.

 

– Alltså, assistenter och

personal på elev-hemmet.

Och i skolan här på Rh-gymnasiet.

 

De gick hjälp och material

från SPSM.

 

– Tack vare SPSM fick vi tid

att göra materialet lättare.

Sen höll vi kurs för kring-personalen.

 

Det här är Rh-gymnasiet

Rh står för rörelse-hindrad.

 

Det finns Rh-gymnasier

i fyra städer:

  • Umeå.
  • Göteborg.
  • Stockholm.
  • Kristianstad. 

Rh-gymnasiet tar in elever

från hela Sverige.

 

Du kan ansöka via SPSM. 

 

Eleven Lovisa berätta om CVI

Lovisa Stockberg går på

Rh-gymnasiet i Umeå.

Hon bor på elevhemmet.

 

– Där fungerar det bra,

tycker Lovisa. 

 

Hon är också väldigt bra på

att berätta när det inte funkar. 

 

– Jag skulle väl säga att det är

orienteringen som inte 

fungerar som den ska.

Och golvet!

Min gamla skola hade ett läskigt golv.

Det kunde röra sig

som om det vore vatten. 

 

Men det är inte samma för alla.

 

– Jag upplever ju min CVI

på ett annat sätt än

en annan person med CVI.

Det är olika från person till person.  

 

De har punkter som visar vägen 

Rh-gymnasiet i Umeå 

finns i samma hus som Dragon-skolan.

De delar till exempel matsal.

 

De andra Rh-gymnasierna

delar också lokaler med

andra skolor. 

 

– Vi har arbetat med

olika sätt att orientera oss

här på skolan, 

säger Lisa.

 

De har känne-tecken

så att elever med CVI ska hitta

på skolan.

 

– Till exempel en stor vägg-målning,

klockan och caféet.

Det är punkter som

visar vägen.

 

De jobbar för att alla

ska bemöta eleverna

på ett bättre sätt  

Lisa och hennes kollegor

har jobbat med CVI

i över två år nu.

 

De vill att elever med CVI

ska få det bra.

 

Nu ska de föreläsa

tillsammans med NUS.

 

NUS = Norrlands universitets-sjukhus.

 

De ska föreläsa för personal

som möter elever och unga

med CVI.

 

Ladda ner tidningen Lika värde

Den här artikeln kommer från

Lika värde nummer 1, 2024.

 

Vill du läsa hela tidningen?

Ladda ner den gratis. 

Den finns i vår webb-butik.

 

Läs mer om syn-nedsättning

På vår webbsida hittar du mer

om nedsatt syn.

 

  • Om pedagogiska frågor.
  • Om hur skolan kan anpassa
    lär-miljön och undervisningen. 
  • Förslag på kompetens-utveckling.
Publicerat onsdag 17 april 2024