Kompetensutveckling

SETT-dagarna 2024

SPSM deltar på SETT, Scandinavian Education Technology Transformation, i april i Stockholm. SETT är den ledande mötesplatsen för innovation och livslångt lärande. I vår monter A0:6 kan du som besökare lära dig mer om bland annat Läs- och skrivutveckling, anpassade läromedel och skolformer samt vårt nya stödmaterial för att möta elever med blindhet.

Tid och plats

16-18 april på Kistamässan utanför Stockholm

Målgrupp

Besökarna på SETT är till exempel lärare, skolbibliotekarier, it-utvecklare, rektorer, skolledare, huvudmän, pedagoger, lärarstudenter, politiker och många fler.

Läs mer och säkra din plats till SETT-dagarna på SETTs webbplats

SPSMs programpunkter på SETT 

Onsdag 17 april klockan 11.45-12.15 

Inkluderande utbildning i en digitaliserad värld - en sammanfattning av europeiska rekommendationer. Föreläsning med Zoe Leffler under Ledarspåret. Läs mer på SETTs webbplats

Torsdag 18 april klockan 10.00-10.45. Sal E4

Digitalt deltagande ur ett livsperspektiv - vad händer om skolan inte lägger grunden? Scensamtal med representanter från SPSM, Skolverket, FUB och Begripsam.  Läs mer på SETTS webbplats

Torsdag 18 april klockan 12.45-13.30. Sal E4

Pedagogisk dyslexiutredning i skolan - visst är det möjligt? Scensamtal med forskaren Anna Fouganthine och SPSMs rådgivare Ylva Schön. Läs mer på SETTs webbplats

Monterprogram

Vårt monternummer är A06.

Tisdag 16 april

Under tisdagen har vi tema blindhet/svår synnedsättning. 

Klockan 10.00 
Presentation av Studiepaket blindhet F-6 - Sara Backström Lindeberg och Anders Fridell, rådgivare

Klockan 11.00 
Hitta läromedel, lätt och rätt - Rikard Sjöstedt, rådgivare

Klockan 14.00
Presentation av Studiepaket blindhet F-6 - Sara Backström Lindeberg och Anders Fridell, rådgivare

Klockan 15.00 
Hitta läromedel, lätt och rätt - Rikard Sjöstedt, rådgivare

Onsdag 17 april

Klockan 09.00
Hitta läromedel, lätt och rätt - Rikard Sjöstedt, rådgivare

Klockan 10.00
Läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning- Olof Almqvist, projektledare läromedel

Klockan 12.30
Inkluderande utbildning i en digitaliserad värld - eftersnack med Zoe Leffler efter föreläsningen under Ledarspåret.

Klockan 13.00
Hitta läromedel, lätt och rätt - Rikard Sjöstedt, rådgivare  

Klockan 14.00-15.15
Läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning- Karin Lindgren Olsson, samordnare läromedel

Torsdag 18 april

Klockan 10.00
Läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning- Olof Almqvist, projektledare

Klockan 11.00
Presentation av DigiJag -Kerstin Gatu, Mora kommun

Klockan 13.00
Läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning- Olof Almqvist, projektledare

Klockan 14.00
Stöd för elever med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi - Ylva Schön, rådgivare

Läs mer om SETT-dagarna på sett.se 

Publicerat 2024-04-09