Elever springer på skolgården

4 råd för utformning av den fysiska lärmiljön

Hur kan den fysiska lärmiljön utformas för att bättre stötta utveckling och lärande? Catrin Tufvesson, utredare på SPSM, delar med sig av förslag som kan göra stor skillnad. 

1. Involvera eleverna

Undersök vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas vidare i lärmiljöerna tillsammans med eleverna. 

2. Ljudmiljö 

Arbeta medvetet med ljudnivån genom att planera möblering, förflyttningar mellan platser och övergångar mellan ämnen. Kom ihåg att vi är varandras ljudmiljö. 

3. Visuellt buller

Minska de visuella intrycken genom att ha avgränsade ytor för utställning. Använd förvaring för att hålla rummen rena från onödiga visuella intryck, ställ in saker i hyllor och skåp. 

4. Möblering och flöde

Ergonomin ska utgå från eleven. Eftersom barn växer i olika takt, justera höjden på bord och stolar så de passar. Tänk på olika flöden i lokalerna, alla ska kunna ta sig fram utan att stöta på hinder. 

Varje miljö behöver utformas utifrån dess syfte. Kreativa och flexibla miljöer kan vara inspirerande men de kan också vara utmanande att vistas i. Tänk på att tydliggöra hur de olika platserna ska användas. Hur främjar ni god ljudmiljö, exempelvis i stora lokaler med ”rum i rummet”, i idrottssalar och uppehållsrum?

4 råd för skapa en bra lär-miljö i skolan

Miljön i skolan ska vara bra.
Det hjälper eleverna att
lära sig och utvecklas.
Men hur skapar man en bra lärmiljö?
Catrin Tufvesson är
utredare på SPSM.
Hon ger dig tips och råd.
De kan göra stor skillnad. 

SPSM = Specialpedagogiska skolmyndigheten.

1. Ta hjälp av eleverna 

Undersök vad som fungerar bra.
Vad tycker dina elever?
Vad behöver ni utveckla vidare
i skolan?

2. Ta bort störande ljud

Ljud-nivån är ofta för hög i skolan.
Du kan få det tystare
om du möblerar smart. 

Det blir också bullrigt
när eleverna går
från en plats till en annan.

Fundera på hur ni kan
få det tystare.
Hur får ni en bra ljud-miljö
i idrotts-salen?
I stora klass-rum med rum i rummet?
I paus-rummen?

3. Håll klass-rummet städat och fint 

Eleverna blir lätt okoncentrerade
om det finns för mycket att titta på.

Ställ därför bort saker i skåp.

Ha gärna utställningar.
Men håll det på en plats.
Inte över hela klassrummet.

4. Ta bort hinder 

Alla ska kunna ta sig fram.
Det får inte finnas hinder.

Tänk också på att
barn växer i olika takt.
Se till att bord och stolar passar.

Utforma varje rum smart.

Kreativa och flexibla miljöer
kan inspirera elever.
Men de kan också vara
jobbiga att vara i. 

Vad ska ni använda rummet till?
Gör det tydligt
hur ni ska använda
de olika platserna

Artikeln är även publicerad i tidningen Lika värde nummer 1, 2024.

Ladda ner tidningen Lika värde i vår webbutik.

Publicerat torsdag 18 april 2024