Kompetensutveckling

Hörsel och kognition 2023

För fjärde gången samarbetar SPSM med Linköpings universitet på temat hörsel och kognition. Här hittar du de inspelade föreläsningarna från konferensen som ägde rum den 23 mars 2023. 

Konferensen sändes direkt från Linköpings universitet den 23 mars klockan 10.00 - 15.15 och alla föreläsningar utom en spelades in. Du kan titta på föreläsningarna i efterhand med valbar text nedan. 

Inspelade föreläsningar från konferensen

Alla föreläsningar är cirka 20 minuter långa och har valbar text och är även teckenspråkstolkade.

Håll koll på ögonen - lyssna i klassrummet - Jonas Brännström

Håll koll på ögonen - lyssna i klassrummet. Jonas Brännström, docent vid Lunds universitet. Inspelningen är 18 minuter lång, är teckenspråkstolkad och har valbar textfil.

En god ljudmiljö för alla i skolan - Maria Martinsson och Anneli Nidalen

En god ljudmiljö för alla i skolan. Maria Martinsson och Anneli Nidalen är båda specialpedagoger och arbetar på Elevhälsan i Falun. Inspelningen är 20 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad.

Ljudmiljön i förskolan - hur påverkar den barn och vuxna? 

Loisa Sandström, doktorand vid Göteborgs universitet. Inspelningen är cirka 16 minuter lång, är teckenspråkstolkad och har valbar undertext.

Så kan förskolan arbeta för att främja svenskt teckenspråk - Lina Jerpö

Lina Jerpö, samordnare på SPSM. Inspelningen är cirka 16 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad.

Inverkan av bakgrundsljud på språkförståelse hos skolbarn: Betydelse av ljudtyp och individuella skillnader.

Elisabeth Ingo, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet. Inspelningen är cirka 16 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad.

Publicerat 2023-10-13