Kommunikativa strategier och visuellt stöd årskurs 7-9

Medveten och tydlig kommunikation är av stor vikt för elever med hörselnedsättning. Det innebär exempelvis visuellt stöd och god samtalsteknik. På den här sidan tas även vanliga frågor om språkval och språkundervisning upp.

Elever med hörselnedsättning uttrycker ofta hur energikrävande det är att anstränga sig för att höra och hela tiden vara koncentrerad för att inte missa någonting. En stor del av arbetsminnet går till att uppfatta vad som sägs, istället för att bearbeta innehållet i informationen. Beroende på typ och grad av hörselnedsättning kan en person med hörselnedsättning ha svårt att uppfatta vissa språkljud, det saknas information i ljudbilden.

Tänk på att språket och lärandet utvecklas samtidigt. Nyanlända elever med hörselnedsättning som håller på att lära sig svenska kan sakna tillräckligt med språkliga erfarenheter för att fylla i de informationsluckor som uppstår när de inte uppfattar alla språkljud i den talade kommunikationen, eller känner till orden sedan tidigare.”

Läs mer om hörselnedsättning och flerspråkighet i stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända

Medveten och tydlig kommunikation

I mellanstadiets undervisning möter eleverna mer och mer av det vi kallar skolspråk. Många ämnen börjar ta upp företeelser som ligger längre ifrån den personliga domänen eller vardagskommunikationen. Språket i texter, filmer och samtal blir stegvis mer abstrakt och formellt.

Även när ord och uttryck är välkända är det energikrävande för elever med hörselnedsättning att ta till sig och tolka allt som sägs till ett begripligt sammanhang. Därför är en medveten och tydlig kommunikation nödvändig. Här är några exempel:

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade", står det i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna. "Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."

Olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är därför till nytta för alla elever och av extra stor vikt för elever med hörselnedsättning. Läs mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Visuell förstärkning

Visuell förstärkning i form av presentationer eller text på tavlan kan kompensera och ge stöd när inte alla ord uppfattas i den talade kommunikationen. Då eleverna visuellt kan ta del av undervisningsinnehållet skapas utrymme för pauser i lyssnandet, vilket ökar möjligheterna att bearbeta innehållet.

Elever som får tillgång till både tal och svenskt teckenspråk, eller tecken som stöd, får fler möjligheter att vara delaktiga. En väl genomtänkt och gynnsam språklig miljö ger dem möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk. I helhetsperspektivet är teckenspråket ett verktyg som ger personer med hörselnedsättning fler valmöjligheter, till exempel genom att kunna använda teckenspråkstolk. Hörselskadades riksförbund uttrycker det så här:

"Tvåspråkighet är en tillgång för alla med hörselnedsättning. Det gäller att inte bara se Elin, 5 år, i förskolan, utan att se tonåringen Elin på gymnasiet, studenten Elin i universitets föreläsningssal, civilingenjören Elin på jobbet, simmerskan Elin på träning och kompisen Elin på fiket med vännerna. Varje barn måste få förutsättningar för obehindrad kommunikation och delaktighet genom hela uppväxten och livets olika skeden. Även personer med väl fungerande hjälpmedel och hörapparater möter så gott som dagligen ljudmiljöer och situationer där tekniken inte räcker till. Då är teckenspråk en fantastisk tillgång."

Det finns inte några motsättningar mellan tal, svenskt teckenspråk och tecken som stöd. Tvärtom, de berikar varandra. Alla elever har också stor nytta av att kunna använda handalfabetet som ett visuellt stöd i kommunikationen.

Ritade Tecken är en webbtjänst som förmedlar ritade bilder av det svenska teckenspråkets tecken. Du kan söka ritade tecken ur bildbasen och ladda ner dem till din dator eller pekplatta. Du kan även ladda ner hela bildbasen. De ritade tecknen kan laddas ner i olika bildformat som passar till exempelvis ett dynamiskt kommunikationsprogram eller ett textdokument. Med ritade tecken kan du enkelt skapa egna berättelser med bilder och text. Du kan också skriva ut tecken som komplement till lättlästa böcker och sångtexter. De ritade tecknen blir då ett minnesstöd till dig som pedagog eller förälder för hur tecknen ska utföras. Här hittar du Ritade tecken.

Läs mer om kommunikation, tvåspråkighet och svenskt teckenspråk på de här sidorna i stödmaterialet.
________________________________________
Gå till nästa sida, Språkval och språkundervisning. 

Publicerat måndag 25 oktober 2021