Skolalternativ för gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskola, anpassad grundskola eller specialskola har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildning räknas gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Gymnasieelever med hörselnedsättning, med eller utan olika typer av hörapparater eller kokleaimplantat, går oftast i en skola som ligger nära hemmet.

Det finns ett par gymnasieskolor som erbjuder en lärmiljö som är anpassad för elever med hörselnedsättning: Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm. De har elevhälsa och lärare med god kompetens inom hörsel, anpassade gruppstorlekar samt akustikanpassade lokaler med modern hörteknik och lämplig möblering.

Riksgymnasieskola och anpassad riksgymnasieskola

I Örebro finns Sveriges enda riksgymnasium för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. På riksgymnasiet går elever som är döva, har en hörselnedsättning, kombinerad syn- och hörselnedsättning eller grav generell språkstörning.

Riksgymnasiet erbjuder både nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram. Eleverna undervisas i små klasser och väljer om de vill ha sin undervisning på teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörteknik. Riksgymnasiet är integrerat på fyra gymnasieskolor i Örebro.

På Tullängsgymnasiet i Örebro finns anpassade Riksgymnasiet för döva och hörselskadade elever i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. Skolan erbjuder utbildning inom både nationella program och det individuella programmet.

Anpassad gymnasieskola

För elever med hörselnedsättning är det av stor vikt att personalen har kunskap om vilka konsekvenser som hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar kan medföra.

Hörselmedvetenhet

Mål för arbetet med hörselmedvetenhet i den anpassade gymnasieskolan kan vara:

  • att eleven är medveten om hur och när han eller hon hör bäst och kan kommunicera det med omgivningen
  • att eleven kan sköta sin hörapparat själv
  • att eleven kan växla mellan M-läge och T-läge på hörapparaten.

En del elever kommer alltid att behöva stöd i detta, men de klarar ofta mer än vad omgivningen tror, så ha höga förväntningar. För elever som inte klarar av att sköta sin egen teknik är det bra med en hörapparat som med en liten lampa visar vilket program apparaten är inställd på.

Publicerat fredag 9 juni 2023