Hoppa till innehåll

Förskola

Förskolans verksamhet lägger grunden till ett livslångt lärande. Enligt förskolans läroplan ska verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnets bästa ska stå i fokus. Vad kan det innebära i praktiken, när det handlar om barn med hörselnedsättning?

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Börja med att se filmerna på den här sidan.
  2. Ta del av följande sidor där framgångsfaktorer i förskoleverksamheten presenteras.
  3. Diskutera er verksamhet tillsammans. Vad är ni bra på idag? Vad kan ni utveckla?

Framgångsfaktorer i förskolan för barn med hörselnedsättning

Förskolorna Snäckbacken och Syrsan har lång erfarenhet av att arbeta med barn med hörselnedsättning. De berättar om hur de arbetar i vardagen för att stötta alla barns lärande och delaktighet, med hjälp av olika former av visuellt stöd och tecken som stöd. Filmen ger också tips på hur man kan göra vanliga spel mer språkligt stimulerande samt hur man kan stötta kommunikationen under den fria leken. Filmen är undertextad. Klicka på "cc" i den svarta listen för att se textningen. Speltid 16 minuter.

Se filmen om Johanna som har ett kokleaimplantat, ett CI, och kommunicerar både på talad svenska och på svenskt teckenspråk. Johanna går i sin hemskola och använder teckenspråkstolk där och på fritidsaktiviteterna. Hon läser teckenspråk som modersmål. En vecka per termin går hon också i specialskolan för att utveckla sitt teckenspråk. I filmen medverkar Johannas familj, som berättar om de val de har gjort under hennes uppväxt, och sakkunniga som berättar om språk- och kommunikationsutveckling ur olika perspektiv. Filmen ingår i en serie från UR om döva barns språkutveckling, där alla filmer rekommenderas till personal som arbetar med barn med hörselnedsättning i förskolan.

I det här stödmaterialet används begreppet hörapparat som samlingsbegrepp för bakom-örat apparater, kokleaimplantat och benledningsapparater.


Gå vidare till nästa sida, Kunskap och kompetensutveckling.

Publicerat torsdag 7 september 2017 Granskat måndag 10 september 2018