Förskola

Förskolans verksamhet lägger grunden till ett livslångt lärande. Enligt förskolans läroplan ska verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnets bästa ska stå i fokus. Vad kan det innebära i praktiken, när det handlar om barn med hörselnedsättning?

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Börja med att se filmerna på den här sidan.
  2. Ta del av följande sidor där framgångsfaktorer i förskoleverksamheten presenteras.
  3. Diskutera er verksamhet tillsammans. Vad är ni bra på idag? Vad kan ni utveckla?
Framgångsfaktorer i förskolan för barn med hörselnedsättning

Förskolorna Snäckbacken och Syrsan har lång erfarenhet av att arbeta med barn med hörselnedsättning. De berättar om hur de arbetar i vardagen för att stötta alla barns lärande och delaktighet, med hjälp av olika former av visuellt stöd och tecken som stöd. Filmen ger också tips på hur man kan göra vanliga spel mer språkligt stimulerande samt hur man kan stötta kommunikationen under den fria leken. Filmen är undertextad. Klicka på "cc" i den svarta listen för att se textningen. Speltid 16 minuter.

I det här stödmaterialet används begreppet hörapparat som samlingsbegrepp för bakom-örat apparater, kokleaimplantat och benledningsapparater.


Gå vidare till nästa sida, Kunskap och kompetensutveckling.

Publicerat onsdag 22 april 2020