Förskola

Förskolans verksamhet lägger grunden till ett livslångt lärande. Enligt förskolans läroplan ska verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnets bästa ska stå i fokus. Vad kan det innebära i praktiken, när det handlar om barn med hörselnedsättning?

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Börja med att se filmerna på den här sidan.
  2. Ta del av följande sidor där framgångsfaktorer i förskoleverksamheten presenteras.
  3. Diskutera er verksamhet tillsammans. Vad är ni bra på idag? Vad kan ni utveckla?
Framgångsfaktorer i förskolan för barn med hörselnedsättning

I det här stödmaterialet används begreppet hörapparat som samlingsbegrepp för bakom-örat apparater, kokleaimplantat och benledningsapparater.


Gå vidare till nästa sida, Kunskap och kompetensutveckling.

Publicerat onsdag 22 april 2020