Inledning

Skapa samsyn och hitta utvecklingspotentialen i er verksamhet.

Förslag på tillvägagångssätt

Det är viktigt att alla på förskolan, skolan eller vuxenutbildningen arbetar mot samma mål. Rekommendationen är därför att all personal runt barn eller elever med hörselnedsättning går igenom delen Framgångsfaktorer gemensamt.

Då finns förutsättningarna för att skapa samsyn utifrån en gemensam kunskapsgrund och hitta utvecklingsmöjligheterna för just er verksamhet tillsammans.

Börja med de här sidorna:

Gå därefter vidare till avsnitten som handlar om barn och elever i olika åldrar och ta del av det innehåll som är relevant för er.

Tips! I den andra delen i stödmaterialet, Fakta, finns texter och filmer som handlar om hörsel, hörselnedsättning, språk och kommunikation samt hörhjälpmedel.


Gå till nästa sida, Tre framgångsfaktorer.

Publicerat måndag 20 november 2023