Inledning

Skapa samsyn och hitta utvecklingspotentialen i er verksamhet.

Förslag på tillvägagångssätt

Det är viktigt att alla på förskolan, skolan eller vuxenutbildningen arbetar mot samma mål. Rekommendationen är därför att all personal runt barn eller elever med hörselnedsättning går igenom delen Framgångsfaktorer gemensamt, och att det görs inom ramen för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. Då finns förutsättningarna för att skapa samsyn utifrån en gemensam kunskapsgrund och hitta utvecklingsmöjligheterna för just er verksamhet tillsammans.

Börja med de här sidorna:

Gå därefter vidare till avsnitten som handlar om barn och elever i olika åldrar och ta del av det innehåll som är relevant för er.

Tips! I den andra delen i stödmaterialet, Fakta, finns texter och filmer som handlar om hörsel, hörselnedsättning, språk och kommunikation samt hörhjälpmedel.


Gå till nästa sida, Tre framgångsfaktorer.

Publicerat torsdag 7 september 2017 Granskat tisdag 18 september 2018

Funderar du på hur du ska organisera undervisningen för elever med hörselnedsättning? Har du frågor som handlar om en viss åldersgrupp eller skolform? Eller funderar du på hur man kan bedöma de språkliga förmågorna?

Vi har samlat svar på vanliga frågor i vår tjänst Fråga en rådgivare. Du är alltid välkommen att ringa eller skicka in dina egna frågor.

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar klockan
10-12 och 13-15 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.