Årskurs 7‒9

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Undervisningen ska enligt Skollagen anpassas med hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov. Vad kan det innebära i praktiken, när det handlar om elever med hörselnedsättning i högstadiet?

Utgångspunkten för det här avsnittet av stödmaterialet är skolans uppdrag som innebär att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen för sin utbildning. Delaktighet för elever med hörselnedsättning, som för alla elever, är både en förutsättning för utveckling och lärande, och en rättighet. Eleverna behöver vara delaktiga i utformningen av sin lärmiljö utifrån sitt perspektiv och sin utvecklingsnivå.

På högstadiet ställs det högre krav på eleverna än i tidigare årskurser, det är både högre tempo och högre krav på individuellt ansvarstagande. Eleverna har också fler lärare och byter oftare klassrum än i de lägre årskurserna, vilket kräver en långsiktig och god planering när det gäller ljudmiljön och hörtekniken. Planera helst så att klasser där det går elever med hörselnedsättning undervisas i så få klassrum som möjligt, samt försök att minimera antalet lärare för klassen, bland annat eftersom det kan vara ansträngande att lära känna många olika röster.

Sist i avsnittet ligger texter om olika skolalternativ för elever med hörselnedsättning samt en sammanfattande checklista.

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Börja med att se filmerna nedan.
  2. Ta del av följande sidor, där framgångsfaktorer i undervisning och andra aktiviteter presenteras.
  3. Prata med eleverna om vad de tycker är en god lärmiljö, ett gott bemötande och hur de lär sig bäst.
  4. Diskutera er egen verksamhet tillsammans. Vad är ni bra på idag? Vad kan ni utveckla?
Tips från en hörselpedagog
Hörselpedagogen Charlotte Molund Löfgren berättar och visar praktiskt hur man kan göra i klassrummet, slöjdsalen och föreläsningssalen, med både fast och portabel hörslinga. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 16 minuter.

I det här stödmaterialet används begreppet hörapparat som samlingsbegrepp för bakom-örat apparater, kokleaimplantat och benledningsapparater.

Gå vidare till nästa sida, Kunskap och kompetensutveckling.

Publicerat onsdag 22 april 2020