God ljud- och ljusmiljö för förskola

En god ljudmiljö är en grundförutsättning för att barn som använder någon form av hörapparat ska kunna vara fullt delaktiga i förskolans verksamhet. En god ljusmiljö är också viktigt.

Ljud- och ljusmiljön är extra betydelsefull för yngre barn med hörselnedsättning eftersom de är i en fas där de utvecklar sitt eller sina språk. Ljud- och ljusförhållanden behöver vara goda för att ge barnen rätt förutsättningar för att kunna uppfatta kommunikationen som bygger på talat språk.

För att få kännedom om ljudmiljöns kvalité behöver akustik och ventilationsbuller mätas av någon som är professionell på området. Vid ombyggnationer eller anpassningar bör sakkunnig inom akustik anlitas.

På SPSM:s webbplats Tillgänglighet - Ljudmiljö kan du får stöd i arbetet med att förbättra ljudmiljön.

Ljudmiljön på förskolan handlar främst om två saker, akustiken och bullerkällorna. Det vill säga, hur bra akustik det är i lokalen och hur många människor som vistas där. Människor skapar ljud, ju fler människor som vistas i samma lokal desto mer ljud bildas. Man kan genom ett gemensamt medvetet förhållningssätt i arbetslaget påverka ljudmiljön och vara goda förebilder. Det kan till exempel innebära att gå fram till varandra när man vill ta kontakt istället för att ropa på längre avstånd. Barnen behöver också uppmuntras till ett positivt beteende för att dämpa oönskade ljud.

Det handlar också om att skapa miljöer som minimerar de oönskade ljuden med hjälp av exempelvis mjuka tärningar och byggklossar, mattor i leksakslådorna och möbeltassar under pennburkarna, med mera. "Rum i rummet" är också bra, så att barnen kan fördela sig på olika platser med olika aktiviteter.

Se filmen om förskolan Myran, en modellförskola för anpassning av ljudmiljön:

Myrans förskola på Gotland - en modellförskola för anpassning av ljudmiljön.
Hörselpedagoger och förskolelärare på Gotland delar med sig av sina erfarenheter av åtgärder som är gjorda på modellförskolan Myran. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 10 minuter.

Mer inspiration i arbetet:

God ljusmiljö

Inte bara ljudmiljön är viktig i förskolan, utan också ljusmiljön. En god ljusmiljö behövs för att barnen ska få det nödvändiga visuella stödet som avläsning av kroppsspråk och ansiktsuttryck kan ge, vilket kompletterar hörselintrycken.

Tänd därför alltid alla lampor, även om det är en ljus dag, och undvik "mysbelysning". Tänk på att ditt ansikte ska vara väl belyst när du talar, så att barnet inte befinner sig i motljus.

En god ljud- och ljusmiljö underlättar för barnen och gör att de kan använda mer av sin energi till lek och lärande.

Hörteknik och hörslinga

En hörslinga kan användas som en anpassning till miljön i förskolan. Med hjälp av hörslingan går ljudet från lokalens mikrofoner direkt in i hörapparaten. Hörapparaten ställs in på det så kallade T-läget eller MT-läget. En hörslinga kan vara fast installerad i rummets golv eller golvlist, eller vara portabel, det vill säga bärbar. Läs mer om hörteknik och hörslingsystem på sidan Hörhjälpmedel.

Innan ni skaffar hörteknik i form av ett hörslingsystem är det viktigt att ni försäkrar er om att det är en god ljudmiljö i förskolans lokaler, se ovan.

Nästa steg är att ta reda på om hörteknik förskrivs från hörselhabiliteringen, eller om det är skolhuvudmannen som är ansvarig för att köpa in tekniken, för det ser olika ut. Eftersom hörteknik kombineras med barnens hörapparater, så är egenskaperna i hörapparaterna betydelsefulla när man väljer hörteknik. Val av hörteknik är en komplex fråga, därför är det viktigt att alla parter: vårdnadshavare, förskola och föreskrivande verksamhet, är med i processen.

Förskolan ska ta ansvar för:

  • att den hörteknik som finns används
  • att det finns fungerande rutiner för uppladdning och kontroll av att tekniken fungerar
  • att informera ny personal om hur hörtekniken fungerar

Gå till nästa sida, Sammanfattande checklista.

Publicerat torsdag 29 juni 2023