Utbildningsalternativ för vuxenutbildning

Det finns utbildningsanordnare som har särskild kompetens att möta studerande med hörselnedsättning. På universitet och högskolor kan studerande med funktionsnedsättningar få tillgång till pedagogiskt stöd av en samordnare.

Inom skolväsendet för vuxna finns anordnare som särskilt vänder sig till studerande med hörselnedsättning:

Folkhögskolor och andra anordnare

Det finns folkhögskolor som har funktionsnedsättning och språk som profil, till exempel Fellingsbro folkhögskola i Örebro. Det finns också folkhögskolor som är teckenspråkiga, till exempel Mo gård som finns i Stockholm, Göteborg, Åkarp och Örebro, eller Västanviks folkhögskola nära Leksand, med filial i Stockholm.

I samarbete med Migrationsverket erbjuder Västanviks folkhögskola asylsökande som är döva eller har en hörselnedsättning undervisning i svenskt teckenspråk, samt kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man söker asyl. Skolan hjälper till med alla kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter, till exempel genom att någon är med som stöd på möten.

Västanviks folkhögskola i Stockholm erbjuder undervisning i svenska för invandrare samt svenskt teckenspråk, svenska och samhällskunskap.

Andra anordnare av svenska för invandrare och annan vuxenutbildning för studerande med hörselnedsättning är exempelvis Iris, som finns i Göteborg och Malmö, Folkuniversitetet i Göteborg och Vux Huddinge.

Studier på universitet och högskola

Personer med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd vid studier på universitet och högskolor. Stödet kan innebära anteckningsstöd, stöd av mentor eller extra handledning, samt teckenspråkstolkning eller skrivtolkning.

Vid alla universitet och högskolor finns särskilda kontaktpersoner och samordnare för studerande med en funktionsnedsättning som kan påverka studierna. De kan samordna studentens behov, lärarnas arbetssätt och det pedagogiska stöd som finns. Målet är att hitta en lösning som gör det möjligt för alla att genomföra sina studier.

Det är viktigt att de studerande tidigt tar kontakt med universitetets eller högskolans samordnare av särskilt pedagogiskt stöd för mer information, gärna direkt vid ansökan. Det är extra viktigt när man behöver skriv- eller teckenspråkstolk eller är i behov av anteckningshjälp.

När det gäller anpassningar vid examinationer kan samordnaren ofta bara rekommendera olika former av stöd och anpassningar. Det är kursansvarig och examinerande lärare som slutligen avgör om pedagogiskt stöd är möjligt med hänsyn till utbildningens mål och innehåll.

Publicerat torsdag 29 juni 2023