Mikrofon i klassrum

Introduktion

Stödmaterial hörselnedsättning vänder sig till dig som möter barn, elever eller vuxenstuderande med hörselnedsättning, i lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk.

Stödmaterial hörselnedsättning - Introduktion

Stödmaterialet är framtaget för att utgöra en grund för arbetet med tillgänglighet, delaktighet och inkludering.

Texter och filmer fokuserar på lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Stor vikt läggs därför vid pedagogisk kompetens och förhållningssätt, god ljud- och ljusmiljö samt hörteknik i dessa lärmiljöer.

Stödmaterialet består av två huvuddelar:

  • en praktiskt inriktad del: Framgångsfaktorer, som handlar om planering och genomförande av undervisning och annan verksamhet för barn och elever i olika åldrar, från förskolan till vuxenutbildningen.
  • en teoretiskt inriktad del som handlar om hörselnedsättning och andra hörselrelaterade ämnen: Fakta

Stödmaterialet kan användas för fortbildning enskilt eller i grupp. En rekommendation är att alla som arbetar runt barn, elever eller vuxenstuderande med hörselnedsättning går igenom den praktiska delen tillsammans, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, för att få en gemensam kunskapsbas.

Samtliga filmer som ingår i stödmaterialet finns även samlade på sidan Filmer.

Stödmaterialet innehåller dessutom nedladdningsbara arbetsblad för barn och elever om hörselrelaterade ämnen.

Stödmaterial hörselnedsättning ersätter webbplatsen Hörselboken.se, som har utgått.

Om materialet

Stödmaterial hörselnedsättning bygger till viss del på material ifrån den numera nedlagda webbplatsen Hörselboken.se.

Filmerna från Snäckbacken, Silviaskolan och Syrsan producerades av Agnesfilm. Filmerna som är producerade av MediaCuben används med tillstånd.


Gå vidare till delen Framgångsfaktorer

Publicerat tisdag 4 april 2023