Årskurs 4‒6

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Undervisningen ska enligt Skollagen anpassas med hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov. Vad kan det innebära i praktiken under skoldagen och på fritidshemmet, när det handlar om elever med hörselnedsättning på mellanstadiet?

Utgångspunkten för det här avsnittet av stödmaterialet är skolans uppdrag som innebär att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen för sin utbildning. Delaktighet för barn och elever med hörselnedsättning, som för alla barn och elever, är både en förutsättning för utveckling och lärande, och en rättighet. Eleverna behöver vara delaktiga i utformningen av sin lärmiljö utifrån sitt perspektiv och sin utvecklingsnivå.

Sist i avsnittet ligger texter om fritidshem och om olika skolalternativ för elever med hörselnedsättning, samt en sammanfattande checklista.

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Börja med att se filmen nedan.
  2. Ta del av följande sidor, där framgångsfaktorer i undervisning och andra aktiviteter presenteras.
  3. Prata med eleverna om vad de tycker är en god lärmiljö, ett gott bemötande och hur de lär sig bäst.
  4. Diskutera er egen verksamhet tillsammans. Vad är ni bra på idag? Vad kan ni utveckla?
Tips från en hörselpedagog
Hörselpedagogen Charlotte Molund Löfgren berättar och visar praktiskt hur man kan göra i klassrummet, slöjdsalen och föreläsningssalen, med både fast och portabel hörslinga. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 16 minuter.

I det här stödmaterialet används begreppet hörapparat som samlingsbegrepp för bakom-örat apparater, kokleaimplantat och benledningsapparater.


Gå vidare till nästa sida, Kunskap och kompetensutveckling.

Publicerat måndag 4 juli 2022