Sociala strategier och hörselmedvetenhet för förskola

En fungerande kommunikation och en hög grad av delaktighet, exempelvis i lek och samspel med andra barn, är förutsättningar för den sociala utvecklingen och för lärandet.

För att undvika missförstånd i lek och samspel som beror på att barnen inte uppfattar eller inte förstår vad kompisarna menar är det bra om det finns en vuxen i närheten, som kan fungera som en social och kommunikativ tolk.

Barnen behöver också få ett medvetet stöd i att skapa goda strategier för att kunna samspela på bästa sätt med sin omgivning. Bjud in barnen till lek- och samspelssituationer. Ett sätt kan vara att planera även den fria leken, genom att regelbundet skapa leksituationer för en mindre grupp barn tillsammans med en vuxen. Se ett exempel i den här filmen från Stödmaterial förskola:

Lekgrupper
Reportage om ett arbetssätt som stöttar lekutvecklingen vid autismspektrumtillstånd. Filmen är 7.35 minuter.

Att skapa sociala berättelser, eller "ritprata", tillsammans om sociala situationer och lekstrategier kan förebygga missförstånd och konflikter. En social berättelse kan du enkelt skapa på en interaktiv skrivtavla eller på ett papper genom att rita till exempel streckgubbar för att tydliggöra en situation. Läs mer på sidan Moment 3 – Visuellt stöd i förskolan.

Lekande barn skapar ofta en ljudrik och stimmig ljudmiljö, som kan vara krävande för barn med hörselnedsättning. Därför är det bra om det finns en lämplig plats för återhämtning, dit barnen kan gå för att få "ljudvila". Prata med barnen om hur en bra ljudvila kan åstadkommas. Att titta i böcker i en lugn hörna, eller lägga pussel, skapa, pyssla eller bygga med mjuka byggklossar kan vara vilsamt.

Barn behöver få ett medvetet stöd i att skapa goda strategier för att via hörseln kunna samspela på bästa sätt med sin omgivning. Detta kallar vi hörselmedvetenhet. Hörselmedvetenhet handlar om att ha kunskap om sin egen hörselnedsättning, att använda sig av goda hörselstrategier i olika situationer och använda hörteknik på ett bra sätt.

Hörselmedvetenheten är något som förskolan i kommunikation med vårdnadshavarna och barnen bygger upp genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete. På Syrsans förskola i Hässleholm har man tagit fram ett förväntansdokument som stöd i arbetet. Ladda ner Förväntansdokument här. (PDF-dokument, 110 bytes)


Gå till nästa sida, God ljud- och ljusmiljö.

Publicerat fredag 7 maj 2021