3. Hörteknik

Hörteknik är en viktig faktor i lärmiljön för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

En hörapparat är ett personligt hörhjälpmedel. Den anpassas individuellt och underlättar för talad kommunikation på kort talavstånd i god ljudmiljö.

Med längre talavstånd och mer bakgrundsljud behövs annan hörteknik som överbryggar avståndet mellan talare och lyssnare, till exempel fasta eller bärbara hörslingor och mikrofoner. På så sätt kan talet uppfattas tydligare än bakgrundsljuden.

Läs mer om hörapparater och hörteknik i förskolan och skolan på den här sidan i stödmaterialet.


Gå till nästa sida, Ytterligare funktionsnedsättning.

Publicerat måndag 20 november 2023