Var kan jag lära mig mer om punktskrivning av noter?

Var kan jag lära mig mer om punktskrivning av noter?

Svar:

SPSM erbjuder fortbildning för lärare i musikämnet. Noter i punktskrift-musikens grunder - en handledning, finns att beställa på SPSM.  Materialet förklarar på ett lättbegripligt sätt grunderna i musikteori och framför allt hur man läser och skriver punktskriftsnoter.

Lärare kan vända sig till kundservice för webbutiken, SPSM, för att få noter anpassade till punktskrift.

"The new international manual of Braille Music notation" är en sökbar resurs för seende. Den visar hur noter och musiktermer skrivs i punktskrift.
Från NBP - Braille Book Store kan man beställa skriften "How to read braille Music", utgiven av Opus Technologies.
På Dancing Dots webbplats finns flera produkter kring musik och noter för punktskriftsläsare.
Publicerat onsdag 15 november 2023