Kompetensutveckling

Teckenspråks­utbildning för elever

SPSM bedriver utbildning i svenskt teckenspråk för elever som inte går i specialskolan och som behöver lära sig svenskt teckenspråk. Utbildningen finns både som fjärrundervisning och som kursträffar i specialskolans lokaler. 

Information på svenskt teckenspråk

Information om teckenspråksutbildning för elever och fjärrundervisning finns översatt till svenskt teckenspråk längst ned på denna sida.

Vem som kan gå utbildningen

Elever som har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning eller har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning, alltså CODA som står för children of deaf adults. Vi erbjuder:

  • Fjärrundervisning för elever i årskurs 2-9 och gymnasiet.
  • Kursträffar på plats på vissa orter från årskurs 2-9, se nedan.
  • Teckenspråksundervisning via fjärrundervisning till elever som själva har hörselnedsättning.

Ansökan

Du behöver bara ansöka en gång för ditt barn. För ansökan till fjärrundervisning kan det dröja cirka ett år innan vi kan erbjuda ditt barn en plats utifrån de önskemål du har angett. Vi kontaktar dig när det finns en plats ledig.

Överenskommelse med skolan

Eftersom utbildningen genomförs på skoltid behöver eleven få godkänt från sin skola för att delta. När eleven har fått inbjudan att delta på kursträff behöver mentor eller rektor ge tillstånd för eleven att delta på kursträffen.

Om eleven ska delta i fjärrundervisning måste rektor skriva under en överenskommelse med intyg om att eleven får delta under skoltid, har en utsedd handledare och tillgång till plats där eleven kan sitta ostörd under fjärrlektion.

Ramkursplan (inga betyg)

Teckenspråksutbildningen följer en ramkursplan och är inte betygsgrundande. Det betyder att undervisningen inte sker inom ramen för modersmålsundervisning eller språkval – det är skolhuvudmannen för elevens ordinarie skola som ansvarar för det. Vår utbildning är däremot ett komplement.

Kontakta oss

Fjärrundervisning: fjarrundervisning@spsm.se

Kursträffar:

Teckenspråksutbildningen ses över

Elever som vill och behöver lära sig svenskt teckenspråk ska kunna göra det, oavsett var i landet de bor. Därför ser vi på kort och lång sikt över hur, när och var vi anordnar utbildningen i svenskt teckenspråk. Det gör vi för att tillgången och kvaliteten i utbildningen på lång sikt ska bli mer likvärdig över landet.

Har du frågor eller funderingar om teckenspråksutbildningen i framtiden är du välkommen att mejla till spsm@spsm.se. 

Undervisning via Zoom

Eleverna och läraren kopplar upp sig via Zoom. Lektionerna sker en gång i veckan och är 30–45 minuter långa.

Detta krävs av skolan

Skolan behöver tillhandahålla lokaler, utrustning och säkerställa studiero. En handledare ska finns med eleven under fjärrlektionen, för undervisningens kvalitet och för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av fjärrundervisningen. Handledaren kan vara en pedagog eller någon annan i personalen som är lämplig för uppgiften. 

Utrustning, teknik och lokaler

Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk. Därför behövs en stor skärm med bra upplösning. Uppkopplingen måste vara stabil och rummet behöver ha bra belysning. 

Den teknik som hemskolan behöver tillhandahålla:

  • En dator med webbkamera (läsplattor som Ipad rekommenderas inte eftersom skärmen är för liten).
  • Stor skärm med bra upplösning – vi rekommenderar minst 14 tums skärm. 
  • Internetåtkomst – anslutning via nätverkssladd är att rekommendera, men trådlöst wifi kan fungera om det är stabilt och har tillräckligt hög överföringshastighet. 
  • Avskild datorplats för eleven, för att inte bli störd under lektionen.

Elever som kommer på våra kursträffar får undervisning i svenskt teckenspråk på plats på någon av våra regionala specialskolor.

Kursträffen kan vara från måndag till fredag, men kan också vara från tisdag till torsdag. Exakta dagar och exakta tider kan variera mellan skolor. Eleverna ingår i en grupp med andra i ungefär samma ålder och som kan ungefär lika mycket teckenspråk.

För elever som tillhör upptagningsområde för Kristinaskolan, Birgittaskolan och Manillaskolan så erbjuder vi kursträffar på plats för elever från årskurs 2 till årskurs 9.

Ska du delta i kursträffen? Ladda ner foldern nedan som innehåller mer information om kursträffen och våra förväntningar på dig som deltar. 

Pilotprojekt för Lund och Vänersborg

Vi kommer att genomföra ett pilotprojekt för Lund och Vänersborg för elever som tillhör Östervångsskolans och Vänerskolans upptagningsområde. Där kommer vi att erbjuda elever från årskurs 2 till årskurs 9 att delta i fjärrundervisning under läsåret. För elever som tillhör Vänerskolans upptagningsområde och som deltagit i pilotprojektet under läsåret kommer vi att erbjuda en gemensam teckenspråksträff i slutet av vårterminen 2024.

Ett tillfälle per termin

Vi erbjuder oftast eleverna en kursträff per termin. Elevens vårdnadshavare får en inbjudan några veckor innan kursträffens början, och tackar ja eller nej till erbjudna dagar. Så länge eleven deltar i kursträffarna får vårdnadshavare automatiskt en ny inbjudan när det är dags för nästa tillfälle. Om vårdnadshavare tackar nej till två inbjudningar efter varandra stryks eleven från utbildningen, och behöver ansöka på nytt.

Elevens läxor från sin skola

För att inte hamna efter i sitt skolarbete kan eleven ta med sig läxor eller uppgifter från sin ordinarie hemskola. Uppgifterna bör vara inom ramen för skolans kärnämnen och ligga på en nivå som är lämplig för eleven att utföra relativt självständigt. Den lärare som undervisar eleverna under kursträffen har sin huvudsakliga kompetens inom svenskt teckenspråk.

Fjärrundervisning i teckenspråk

Med fjärrundervisning i teckenspråk så erbjuds eleverna ett regelbundet stöd i sin språkutveckling. Undervisningen är baserad på varje elevs behov och kunskapsnivå. I filmen får du veta mer om hur undervisningen går till. Filmen är cirka 5 minuter lång och är teckenspråksöversatt. Tryck på ’CC’ för att slå på undertexter.  

Med fjärrundervisning i teckenspråk så erbjuds eleverna ett regelbundet stöd i sin språkutveckling. Undervisningen är baserad på varje elevs behov och kunskapsnivå. I filmen får du veta mer om hur undervisningen går till. Filmen är cirka 5 minuter lång och är teckenspråksöversatt. Tryck på ’CC’ för att slå på undertexter.  

Med fjärrundervisning i teckenspråk så erbjuds eleverna ett regelbundet stöd i sin språkutveckling. Undervisningen är baserad på varje elevs behov och kunskapsnivå. I filmen får du veta mer om hur undervisningen går till. Filmen är cirka 5 minuter lång och är teckenspråksöversatt. Tryck på ’CC’ för att slå på undertexter.  

Publicerat 2024-03-18