En film om tvåspråkighet

Teckenspråks­utbildning

SPSM bedriver utbildning i svenskt teckenspråk för elever som inte går i specialskolan och som behöver lära sig svenskt teckenspråk. Utbildningen finns både som fjärrundervisning och som kursveckor i SPSM:s lokaler.

Teckenspråksutbildningen ses över

Elever som vill och behöver lära sig svenskt teckenspråk ska kunna göra det, oavsett var i landet de bor. Därför ser vi nu över hur, när och var vi anordnar utbildningen i svenskt teckenspråk. Det gör vi för att tillgången och kvaliteten i utbildningen på lång sikt ska bli mer likvärdig över landet.

På kort sikt, under läsåret 2022/2023, erbjuder vi kursveckor på följande orter: 

  • Härnösand
  • Stockholm med start vårterminen -23.
  • Örebro

Fjärrundervisning erbjuds till elever i hela landet i mån av plats.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen i svenskt teckenspråk riktar sig till elever i årskurs 1-9 och gymnasiet som

  • har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning
  • har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning (CODA).

Såhär ansöker du

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten (Word-dokument, 48 kB) för att anmäla ditt barn till utbildningen. Du behöver bara anmäla ditt barn en gång. När du har skickat in din ansökan kan det dröja upp till 1 år innan vi kan erbjuda ditt barn en plats utifrån de önskemål ni har angett. Vi kontaktar dig när det finns en plats ledig. 

Eftersom utbildningen är förlagd på skoltid måste eleven ha ett godkännande från sin rektor för att delta i utbildningen. 

Utbildningen följer en ramkursplan och eleverna får inte betyg

Vår utåtriktade utbildning i svenskt teckenspråk följer en ramkursplan och är inte betygsgrundande. Undervisningen sker alltså inte inom ramen för modersmålsundervisning eller språkval – det är skolhuvudmannen för elevens ordinarie skola som ansvarar för det. Vår utbildning är däremot ett bra komplement.

Kontakta oss

Fjärrundervisning: Ulrika Malmheim 

Kursveckor:

Publicerat torsdag 9 februari 2023