Kompetensutveckling

Teckenspråks­utbildning för föräldrar

Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna kommunicera med och stötta ditt barns utveckling har möjlighet att gå teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF).

Denna sida riktar sig till föräldrar som är intresserade av att delta i teckenspråksutbildning. På sidan om statsbidrag, kan du som utbildningsanordnare läsa mer om bidrag till anordnare av TUFF.

Vem får läsa TUFF?

Du har rätt till TUFF om du är förälder till ett barn som har behov av teckenspråk för sin kommunikation och vill lära dig teckenspråk för att kunna stötta ditt barns utveckling. Med förälder menas här även du som är särskilt förordnad vårdnadshavare, som är gift eller sambo med en förälder eller som är familjehem. Du behöver ha grundläggande kunskaper i teckenspråk. Du kan ha gått regionens introduktionsutbildning i teckenspråk eller lärt dig grunderna på annat sätt. Kontakta regionen där du bor för mer information om introduktionsutbildning. Om du är osäker på om du har rätt förkunskaper kan du vända dig till utbildningsanordnaren och fråga.

Det finns ingen åldersgräns för dig som vill läsa TUFF. Du har även rätt att läsa TUFF om ditt barn är över 18 år, men föräldrar till yngre barn är prioriterade.

Innehåll och kursupplägg

Utbildningen består av 240 timmar och följer en kursplan som är framtagen av Skolverket. Utbildningen är uppdelad i tre nivåer: bas-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Innehåll och mål är desamma oavsett utbildningsanordnare, men upplägget av utbildningarna ser lite olika ut. Det kan vara allt ifrån att du läser en digital kurs, kvällskurs några timmar i veckan, en helgkurs eller en hel lägervecka tillsammans med din familj. På en del kurser får barnen och syskonen följa med. Då kan de också få möjlighet att lära sig teckenspråk och delta i aktiviteter.

Ersättning och bidrag

Utbildningen, boendet och barntillsynen kostar ingenting för dig, men du betalar själv för mat och dryck. Du kan söka ersättning från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 120 kr per timme och reseersättning för vissa resor i samband med utbildningen. Ersättningen söker du från CSN.

Du ansöker direkt hos utbildningssamordnaren för att delta.

TUFF finns på flera orter i Sverige. Du kan välja att gå utbildningen hos den utbildningsanordnare som passar dig och dina behov bäst. Du kan också byta mellan utbildningsanordnare under dina 240 timmar. 

Det finns för närvarande fyra utbildningsanordnare. Dessa erbjuder i sin tur ofta undervisning på olika orter, det vill säga inte bara på deras egen ort. Det finns olika utbildningsformer, såsom kvällskurser, veckokurser på plats, distanskurser och sommarläger. Vid många kurser erbjuds både barntillsyn och logi. Läs mer på respektive utbildningsanordnares webbsida. 

Utbildningsanordnarna erbjuder barntillsyn vid en stor del av utbildningarna. Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information. 

Om du går TUFF på kvällstid har du möjlighet att få barnomsorg genom att söka stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller ansöka om avlösarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du söker stödet i den kommun som barnet bor i. 

Publicerat 2024-05-28