Två elever pratar med varandra. Det ligger skolböcker på bordet framför dem.

Teckenspråks­utbildning för föräldrar

Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna kommunicera med och stötta ditt barns utveckling har möjlighet att gå teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

Vi behöver språk

Alla människor behöver språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Språk är människans främsta redskap för att utvecklas socialt, emotionellt och kognitivt. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och kan sätta oss in i hur andra människor tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Det finns många olika språk och ett av dem är teckenspråk.

För att kunna delta i TUFF utbildningen behöver du ha gått regionens introduktionsutbildning i teckenspråk eller ha motsvarande kunskaper. Kontakta regionen där du bor. 

Vad kostar det?

Utbildning, boende och barntillsyn kostar inget men du får betala en avgift för maten.

Får jag ersättning när jag måste ta ledigt från jobbet?

Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 120 kr per timme och reseersättning för vissa resor i samband med utbildningen. Ersättningen får du från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kontakta CSN innan kursen startar.

TUFF-ersättning från CSN

Vilka andra teckenspråksutbildningar finns?

Mor- och farföräldrar och andra släktingar får inte läsa TUFF. Istället kan de få undervisning av regionen. På Studentums webbplats finns information om eftergymnasiala utbildningar på universitet, högskolor och andra skolor. Vissa folkhögskolor har intensivkurser i teckenspråk och en del studieförbund erbjuder studiecirklar i teckenspråk.

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning och går en kort kurs i teckenspråk på en folkhögskola eller studieförbund kan i vissa fall få bidrag från SPSM. Du kan då få bidrag för kost och logi, resa samt ett bidrag per timme. Det gäller även dig som är förälder och har läst klart TUFF.

Planer och uppföljning av teckenspråksutbildning

SPSM följer upp och utvärderar TUFF. Innehållet i TUFF styrs av Skolverkets ramkursplan.

Publicerat tisdag 17 maj 2022