Del 7 - Utagerande beteende i grundskolan

Det här materialet handlar om behov och konsekvenser kopplat till NPF i relation till miljön och bemötandet. Det lyfter vikten av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i grundskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i grundskolan och Tydliggörande pedagogik i grundskolan.

Om innehållet

Många av de förfrågningar om specialpedagogiskt stöd som kommer in till SPSM handlar om NPF. Det kommer ofta frågor om utagerande beteende. Av förfrågningarna framkommer att personalen vill lära sig mer om hur de ska agera vid situationer då elever har ett utagerande beteende. 

Det här materialet handlar om behov och konsekvenser kopplat till NPF i relation till miljön och bemötandet. Det lyfter vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete med de elever som har ett utagerande beteende. 

Innehåll

  • Moment 1 – Främjande 
  • Moment 2 – Förebyggande och åtgärdande
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med 45 minuter för inläsning. Reflektionstid tillkommer. 

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elev och lärare, fotograf monkeybusinessimages
  • Elev med huvudet i handen, fotograf lvdesign77 

Animerad film: AHA-produktion

Filmproduktion: Agnesfilm och Television AB

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Syntolkning av animering: Tundell och Salmson AB

Publicerat måndag 20 november 2023