Del 3 - Autism i förskolan

Med innehållet i det här materialet vill vi ge dig förutsättningar för att kunna möta barn med autism och barn i behov av liknande stöd. Här får du övergripande information om vad autism är och de pedagogiska konsekvenser som funktionsnedsättningen kan medföra.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i förskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i förskolan

Om innehållet

Förskolans uppdrag är att alla barn ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och i andra styrdokument. Ett barn behöver alltså inte uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd. Förskolan ska alltid ge stöd om det finns behov. Så när du läser formuleringen barn med autism så inkluderar det även de barn som behöver stöd, oavsett om de har en diagnos eller inte.

Här får du övergripande information om vad autism är och de pedagogiska konsekvenser som autism kan medföra. I mötet med barnen är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till lärmiljön och omgivningens förhållningssätt. 

Det är viktigt att tidigt identifiera och ta vara på alla barns styrkor. Med rätt stöd och i rätt sammanhang kan barn med autism ha stor kunskap inom olika områden och en unik blick på världen. Därför är observationer och en pedagogisk kartläggning central i arbetet med att hitta styrkor och behov av anpassningar i lärmiljön.

Det är svårt att hitta generella lösningar eller metoder som passar alla. Med kunskap om autism blir det lättare för er i arbetslaget att planera och forma tillgängliga aktiviteter och en tillgänglig lärmiljö.

Innehåll

  • Moment 1 – Autism 
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med 10 minuter för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Barn i lekrum, fotograf Rawpixel
  • Barn som klipper i papper, fotograf vgajic
Publicerat måndag 20 november 2023