Studiepaket NPF förskola

Här hittar du delarna inom Studiepaket NPF med inriktning förskola. Delarna kan läsas var för sig eller kombineras utifrån behov. 

Det finns studieplaner med förslag på hur de olika delarna kan kombineras.

Publicerat fredag 24 mars 2023