Del 6 - Utagerande beteende i fritidshem

Det här materialet handlar om behov och konsekvenser kopplat till NPF i relation till miljön och bemötandet. Det lyfter vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete med de elever som har ett utagerande beteende.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i fritidshem.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i fritidshem och Tydliggörande pedagogik i fritidshem.

Om innehållet

Många av de förfrågningar om specialpedagogiskt stöd som kommer in till SPSM handlar om NPF. Det kommer ofta frågor om utagerande beteende. Av förfrågningarna framkommer att personalen vill lära sig mer om hur de ska agera vid situationer då elever har ett utagerande beteende. 

Det här materialet handlar om behov och konsekvenser kopplat till NPF i relation till miljön och bemötandet. Det lyfter också vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete med de elever som har ett utagerande beteende. 

Materialet utgår ifrån ett heldagsperspektiv och när skolan benämns innefattar det även fritidshemmet.

I läroplanen och skollagen benämns barn i fritidshemmet som elever. Vi har därför valt att använda begreppet elever i innehållet.

Innehåll

  • Moment 1 – Främjande
  • Moment 2 – Förebyggande och åtgärdande 
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång 

Räkna med 45 minuter för inläsning. Reflektionstid tillkommer. 

Om materialet

Externa leverantörer

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elev som håller om sig själv, fotograf Creative Credit
  • Elev och lärare, fotograf sturti
Publicerat måndag 20 november 2023