Del 2 - Adhd i förskolan

Med innehållet i det här materialet vill vi ge dig förutsättningar för att kunna möta barn med adhd och barn i behov av liknande stöd. Här får du övergripande information om vad adhd är och vilka pedagogiska konsekvenser funktionsnedsättningen kan medföra.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i förskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i förskolan

Om innehållet

Förskolans uppdrag är att alla barn ska ges förutsättningar och möjligheter att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och i andra styrdokument. Ett barn behöver alltså inte uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd. Förskolan ska alltid ge stöd om det finns behov. Så när du läser formuleringen barn med NPF så inkluderar det även de barn som behöver stöd, oavsett om de har en diagnos eller inte.

Det här materialet syftar till att ge dig en övergripande kunskap kring vad adhd är och vilka pedagogiska konsekvenser adhd kan medföra. Med innehållet vill vi ge dig förutsättningar för att kunna möta barn med adhd och barn i behov av liknande stöd. I mötet med barnen är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till lärmiljön och omgivningens förhållningssätt.

Det är viktigt att tidigt identifiera och ta vara på barnens styrkor. Med rätt stöd och i rätt sammanhang kan barnen vara kreativa, påhittiga, ha stor kunskap inom olika områden och ha en unik blick på världen omkring sig. Därför är observationer och den pedagogiska kartläggningen central i arbetet med att hitta styrkor och behov av anpassningar i lärmiljön.

Det är svårt att hitta generella lösningar eller metoder som passar alla. Men med kunskap om adhd blir det lättare för arbetslaget att planera och forma tillgängliga aktiviteter och en tillgänglig lärmiljö.  

Innehåll

  • Moment 1 – Om adhd
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång 

Räkna med 10 minuter för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Färgglada bokstäver, fotograf Gerasimov174
  • Barn som målar med krita, fotograf Halfpoint
Publicerat tisdag 26 mars 2024