Del 1 - NPF i förskolan

Med kunskap om NPF ökar arbetslagets möjlighet att forma en tillgänglig lärmiljö i förskolan. Här får du övergripande information om vad NPF är och de pedagogiska konsekvenser NPF kan medföra.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i förskolan.

Förkunskap

Till den här delen behöver du ingen specifik förkunskap. Materialet ger grundläggande kunskaper om NPF med inriktning förskola.

Om innehållet

Förskolans uppdrag är att alla barn ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och i andra styrdokument. Ett barn behöver alltså inte uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd. Förskolan ska alltid ge stöd om det finns ett behov. Så när du läser formuleringen barn med NPF så inkluderar det även de barn med liknande behov, oavsett om de har fått en diagnos eller inte.

Här får du en övergripande kunskap om vad NPF är och de pedagogiska konsekvenser som NPF kan medföra. Det handlar dock alltid om det unika barnets förutsättningar i relation till lärmiljön, omgivningens bemötande och förhållningssätt. 

I det här materialet kommer fokus att ligga på adhd och autism.

Det är viktigt att identifiera och ta vara på barnets styrkor tidigt. Med rätt förutsättningar kan alla barn utveckla förmågor som att vara kreativa, påhittiga, uppmärksamma på detaljer, ha stor kunskap inom olika områden och ha en unik blick på världen.

Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla barn. Men med kunskap om NPF ökar arbetslagets möjlighet att forma en tillgänglig lärmiljö i förskolan. 

Innehåll

  • Moment 1 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
  • Moment 2 - Kognition 
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med en halvtimme för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images         

  • Barn som sitter och ritar, fotograf MihailUlianikov
  • Barn och vuxen som håller hand, fotograf MaximFesenko
  • Elev som håller i penna och tittar upp, fotograf SolStock

Animerad film: Plymotion

Filmproduktion: Agnesfilm och Television AB

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Syntolkning av animering: Iris media AB

Publicerat måndag 20 november 2023