Del 5 - NPF-relaterad problematik i fritidshem

I det här materialet får du information om några vanliga områden där problem uppstår för elever med NPF. Materialet lyfter vikten av goda rutiner och en fungerande samverkan mellan skolans huvudman, skolledning, elevhälsa, arbetslag och kollegor.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i fritidshem. 

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i fritidshem

Om innehållet

I arbetet kring NPF-relaterad problematik finns det sällan snabba eller kortsiktiga lösningar. Det handlar alltid om den unika individens förutsättningar i relation till lärmiljön och vilket bemötande eleverna får av personer i sin omgivning. 

Materialet utgår ifrån ett heldagsperspektiv och när skolan benämns innefattar det även fritidshemmet. Innehållet bygger dels på frågor som kommit in till SPSM och dels på de dialoger som myndighetens rådgivare har i kontakten med olika skolor. Syftet är att du ska få en övergripande kunskap. 

Innehåll 

  • Moment 1 – NPF-relaterad problematik
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med en halvtimme för inläsning.  Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elev lutad mot husvägg, fotograf Pawel Kajak 
Publicerat måndag 20 november 2023