Del 3 - Autism i grundskolan

I mötet med eleven är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar. Här får du övergripande information om autism och dess pedagogiska konsekvenser som kan vara till hjälp vid planeringen av undervisningen.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i grundskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i grundskolan.

Om innehållet

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och i andra styrdokument. Elever som har svårt att nå målen ska ges det stöd de behöver. 

Skolans uppdrag är att möta varje elev och ge stöd för den enskilda individens behov. Det finns alltså inte något krav på en ställd diagnos för att erbjuda det stöd eleven behöver.  

Det här materialet ger dig en övergripande kunskap om autism och dess pedagogiska konsekvenser. I mötet med eleven är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till lärmiljön och omgivningens förhållningssätt. Den kunskapen kan sedan hjälpa dig i din planering av undervisningen. 

Det är viktigt att identifiera och ta vara på de styrkor elever med autism har. Med rätt stöd och i rätt sammanhang kan eleverna vara kreativa, påhittiga, uppmärksamma på detaljer och extra kompetenta inom ett visst område. Därför är den pedagogiska kartläggningen så central i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om autism kan öka lärarnas möjligheter att utforma en tillgänglig undervisning. 

Innehåll

  • Moment 1 – Autism
  • Moment 2 – Flickor och autism 
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med en halvtimme för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elev som pekar, fotograf Moore Media
  • Elev sittandes i trappa, fotograf Vejaa
  • Elev som arbetar med teknik, fotograf Daisy-Daisy 

Filmproduktion: Agnesfilm och Television AB

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Publicerat måndag 20 november 2023