Del 1 - NPF i grundskolan

Med kunskap om NPF ökar möjligheterna att forma en tillgänglig undervisning i skolan. Här får du övergripande information om vad NPF är och de pedagogiska konsekvenser NPF kan medföra.

Målgrupp

Du som arbetar i grundskolan.  

Förkunskap

Till den här delen behöver du ingen specifik förkunskap. Den ger grundläggande kunskaper om NPF med inriktning grundskola.

Om innehållet

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och i andra styrdokument. Elever som har svårt att nå målen ska ges det stöd de behöver. 

I ditt arbete i skolan möter du troligtvis elever som har en eller flera diagnoser. Du möter också elever som behöver stöd men som inte får en diagnos. Skolans uppdrag är att möta varje elev och ge stöd efter den enskilda individens behov. Det finns alltså inte något krav på en ställd diagnos för att erbjuda det stöd eleven behöver. Så när du läser formuleringen barn med NPF så inkluderar det även de barn som behöver stöd, oavsett om de har fått en diagnos eller inte. 

Här får du en övergripande och generell kunskap kring vad NPF är och de pedagogiska konsekvenser NPF kan medföra. Men i mötet med eleven är det alltid viktigt att se till den unika individens förutsättningar i relation till lärmiljön och omgivningens förhållningssätt. Den kunskapen kan sedan hjälpa dig i din planering av undervisningen. Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om NPF kan öka möjligheterna att forma en tillgänglig undervisning.

Materialets fokus ligger på adhd och autism men kommer också kort att beröra Tourettes syndrom.  

Det är viktigt att identifiera och ta vara på styrkorna hos elever med NPF. I rätt sammanhang kan de vara kreativa, påhittiga, uppmärksamma på detaljer, extra kompetenta inom ett visst område och ha en unik blick på världen. Därför är den pedagogiska kartläggningen central i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Det är svårt att identifiera generella lösningar eller metoder som passar alla. Men kunskap om NPF kan öka möjligheterna att forma en tillgänglig undervisning. 

Innehåll

  • Moment 1 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
  • Moment 2 - Kognition
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med cirka 40 minuter för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elever på skolgård, fotograf LSOphoto
  • Elev med tandglugg, fotograf davidf
  • Vuxen och barn som håller hand, fotograf VioletaStoimenova
  • Elev som håller i penna och tittar upp, fotograf SolStock

Animerad film: Plymotion

Filmproduktion: Agnesfilm och Television AB

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Syntolkning av animering: Iris media AB

Publicerat måndag 20 november 2023