Del 6 - NPF-relaterad problematik i grundskolan

I materialet får du kort information om några vanliga områden där problem kan uppstå för elever med NPF. Materialet lyfter bland annat vikten av goda rutiner och en fungerande samverkan i skolans verksamhet.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i grundskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i grundskolan

Om innehållet

I arbetet kring NPF-relaterad problematik finns det sällan snabba eller kortsiktiga lösningar. Det handlar alltid om den unika individens förutsättningar i relation till lärmiljön och vilket bemötande eleverna får av personer i sin omgivning. 

Innehållet i det här materialet bygger dels på frågor som kommit in till SPSM, dels på de dialoger som myndighetens rådgivare har i kontakten med olika skolor. Syftet är att du ska få en övergripande kunskap. 

Innehåll

  • Moment 1 – NPF-relaterad problematik
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med en halvtimme för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elev ensam i korridor, fotograf HRAUN 
Publicerat måndag 20 november 2023