Trygga relationer

Samspel och byggandet av trygga relationer är en naturlig del av arbetet i förskolan, inte minst med de yngsta barnen.

Anknytningsteorin är en förklaring till hur vi skapar relationsmönster i barndomen som följer med oss hela livet och påverkar hur vi samspelar och samarbetar med andra. Se föreläsningen med Malin Broberg om anknytningsteori i förskolan.

Filmen är textad. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Anknytning
Föreläsning med professor Malin Broberg om anknytning i förskolan. Speltid 32.01 minuter.

Hur möter man och tar emot barn i verksamheten, när alla barn och vuxna är så olika? Hur arbetar man med trygga relationer på en avdelning med nästan fyrtio barn? Hur kan vi underlätta för barnen vid alla övergångar som sker under förskoleåren? De frågorna ställde man sig på Villervallans förskola i Gnarp. Se filmen om deras arbetssätt.

Filmen är textad. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Trygga relationer
Reportage från förskolan Villervallan i Nordanstigs kommun. Speltid 8.13 minuter.

Förskolan Villervallan i Gnarp deltog i en av förstudierna till det här stödmaterialet. I samband med det tog personalen initiativ till att skapa tryggare relationer på förskolan genom att utveckla verksamheten och öka samsynen mellan olika avdelningar.

Frågor att reflektera kring

  • Beskriv hur du möter barnen på morgonen vid överlämningen. Blir det på liknande sätt för alla barn och ser det likadant ut varje gång? Hur hanterar du mottagandet när föräldrarna ser osäkra ut i överlämningssituationen?
  • Hur hjälps ni åt i arbetslaget för att alla barn ska vara trygga i förskolan? Beskriv ert sätt att samspela med varandra. Jämför gärna med vad du såg i filmen från Gnarp.
  • Vad anser du är pedagogens roll vid introduktionen (inskolningen), vid övergångar till ny avdelning eller förskoleklass?

Vill du veta mer om anknytning och trygga relationer i förskolan? På den här sidan finns förslag på fördjupning.

Gå vidare till den tredje fortbildningsträffen, om lek i förskolan.

Publicerat onsdag 26 juni 2019