Om oss

Vårt uppdrag och vår värdegrund

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut. Vårt uppdrag är att verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Vi bidrar till goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleven och den vuxenstuderande.

Allas lika värde – det är vår värdegrund. Med vår attityd, vårt sätt att bete oss och bemöta varandra visar vi att alla medarbetare, allas insatser och kunskaper är värdefulla.

Vi tar ansvar för helheten tillsammans

I vårt sätt att leda, i vår kultur och organisation tar vi tillvara alla medarbetares kompetens och initiativkraft. SPSM:s chefer ansvarar för att driva, effektivisera, utveckla, följa upp samt värdera våra insatser. Vi som arbetar på SPSM har alltid barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning i fokus. Vi utvecklar verksamheten utifrån behov hos professionella i skolan och hos barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Alla ska bidra till ett öppet arbetsklimat

Det gör vi genom delaktighet, dialog och respekt. Och alla ska arbeta utifrån vår värdegrund om allas lika värde. Vi ska ha en kultur där vi är nyfikna och agerar. Vi ska vara tillgängliga både för kollegor och för dem vi finns till för. Vi ska ha ett öppet arbetsklimat med trygga medarbetare. Vi ska ta ansvar för att vi är en del av varandras arbetsmiljö.

Publicerat 2024-01-30