Om oss

Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Om du vill överklaga ett beslut om anställning

  • Skriv till Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 Härnösand.
  • Förklara i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange diarienumret för beslutet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och ange skäl för det.
  • Se till att din överklagan är SPSM tillhanda senast tre veckor från den dag beslutet anslogs på myndighetens anslagstavla.

Överklaganden av beslut om anställning sänder vi till Statens överklagandenämnd för prövning.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hasibe Taskin som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2024/418. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-06-12.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har beslutat att anställa Emilie Torbjörnsdotter som enhetschef. Diarienummer: 2 STO-2024/228. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Pettersson som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2024/395. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-05-29.

Samverkanskoordinator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Melberg som samverkanskoordinator vid Enheten för samverkanskontor. Diarienummer: 2 STO-2024/235. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-05-21.

Samverkanskoordinator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Blomgren som samverkanskoordinator vid Enheten för samverkanskontor. Diarienummer: 2 STO-2024/236. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-05-21.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nathalie Hult som rektor vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer: 2 STO-2024/229. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-05-20.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niro Salih som rektor vid Manillaskolan. Diarienummer: 2 STO-2024/177. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-05-03.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gunnar Stengarn som rektor vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2024/230. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-04-30.

Ekonomicontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har beslutat att anställa Amanda Bashe som ekonomicontroller vid Ekonomienheten. Diarienummer: 2 STO-2024/64. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-04-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Simona Stupane som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2024/216. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-04-17.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har beslutat att anställa Marianne Jansson som biträdande enhetschef vid Ekonomienheten. Diarienummer: 2 STO-2024/60. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-04-15.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har beslutat att anställa Linda Barneaud som enhetschef vid Resurscenteravdelningen. Diarienummer: 2 STO-2023/1412. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-04-11.

Informationsspecialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Felicia Wetterlin som informationsspecialist vid Analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2024/104 . Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2024-04-04.

Publicerat 2024-06-12