Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Malmström som lärare vid Manillaskolan, Stockholm. Diarienummer: 2 STO-2020/1437. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-19.

Kvalificerad handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Lövestig som kvalificerad handläggare med fokus på personaladministrativt stöd och rättighetsfrågor vid Interna stödenheten. Diarienummer: 2 STO-2020/1453. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-13.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Pettersson som lärare vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1807. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin James som lärare vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1806. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Adam Granbacka som elevassistent vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1808. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-11.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åse Britt Vognild som skolsköterska vid enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet. Diarienummer: 2 STO-2020/1322. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-11.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Iven Liljekvist som skolsköterska vid enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet. Diarienummer: 2 STO-2020/1292. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-11.

Ekonom

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marta Eriksson som ekonom vid Verksamhetsstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2020/1338. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-08.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniela Gabrielsson som logoped vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet. Diarienummer: 2 STO-2020/1599. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-01-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Karlsson som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/1641. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emilie Veilgaars Mahler som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/1643. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-30

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Brönmark som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/1555. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-30

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anette Pellebergs som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/1642. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-30

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Nyman, Sara Edqvist, Elias Nilsson och Robin Svensson som elevassistenter vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/1556. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-30

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Olander Nilsson som Rådgivare vid Resurcenter dövblind. Diarienummer: 2 STO-2020/1314. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-29

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrica Ravinale som Rådgivare vid Resurcenter dövblind. Diarienummer: 2 STO-2020/1315. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-29

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hampus Brunstedt som biträdande enhetschef lokalfrågor och hörselteknik vid Skolstödsenheten Diarienummer: 2 STO-2020/1614. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-12-23.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat tisdag 19 januari 2021