Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Wilma Bark som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/794. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Breum Tietze som elevassistent vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/858. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-14.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carina Söderberg som skolsköterska vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamheten. Diarienummer: 2 STO-2021/439. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-14.

Vaktmästare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jakob Faltin som vaktmästare vid Campus, Stockholm. Diarienummer: 2 STO-2021/698. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-12.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotte Ehinger som utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer: 2 STO-2021/665. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-09.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Lindberg Nyberg som speciallärartrainee vid Åsbackaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/781. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Suzanne Sivinger som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/332. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-08.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Magnusson som fritidspedagog vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/829. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-08.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Suzana Vujici som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/735. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-08.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelica Hjort som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/736. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-08.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Toma som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/737. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Rikardsson som lärare vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/828. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karolina Edfelt som lärare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/750. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karolina Edfelt som lärare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/860. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maram Vikard som lärare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/870. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Meitreya Sjöbergh som lärare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/749. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-06.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin James som lärare vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/836. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Pettersson som lärare vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/837. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Mathisson som lärare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/853. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-05.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gärd Roxin som rådgivare vid Specialpedagogiska Rådgivningsenheten 2. Diarienummer: 2 STO-2021/445. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Racki som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/599. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christian Ekberg som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/599. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gustav Vikberg som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/674. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Justina Jankowska som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/599. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-02.

Dataskyddshandläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erica Skyllkvist som dataskyddshandläggare vid Rättsenheten. Diarienummer: 2 STO-2021/528. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-02.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristin Eraeus som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2021/754. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-02.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Olsson som boendepersonal vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/903. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-07-01.

Fritidsledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jerry Harrysson som fritidsledare vid Åsbackaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/660. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Laurin som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/522. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-30.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Eldholm som speciallärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/845. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Bokz som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/782. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-30.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Adam Neverland som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/672. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Miska Nenonen som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/678. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Henrik Rangfeldt som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/673. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/521. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-29.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Pokosta som projektledare vid Läromedelsavdelningen i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2021/763. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Claudia Vall Edvardsson som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/675. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefine Brunnström som kommunikatör vid Kommunikationsenheten. Diarienummer: 2 STO-2021/547. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Felicia Lonnakko Lundén som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2021/798. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Olof Svenberg som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer: 2 STO-2021/427. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ohran Hrustic som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/687. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikaela Larsson som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/688. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Speciallärare, resursteam

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Andersson som speciallärare, resursteam vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/771. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ragna Alverbäck som lärare i åk 4-9 i ämnena ma/no vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2021/680. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-28.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fia Persson som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer: 2 STO-2021/454. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tobias Forsell som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 3. Diarienummer: 2 STO-2021/476. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catarina Jaldeby som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 3. Diarienummer: 2 STO-2021/453. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Victoria Bülow som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 5. Diarienummer: 2 STO-2021/448. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Hägerström som rådgivare vid Rådgivningsenheten 10. Diarienummer: 2 STO-2021/450. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-23.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Högdal som samordnare vid Läromedelsavdelningen i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2021/556. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-23.

Elevassistenter

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Edqvist, Elias Nilsson, Emma Breum Tietze samt Sofie Nyman som elevassistenter vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/460. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-22.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Yord som teckenspråkstolk vid Skolstödsenheten, Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/768. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-22.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Pomering som jurist vid Rättsenheten. Diarienummer: 2 STO-2021/553. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-21.

Löneadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Ekemur som löneadministratör vid Personalenheten. Diarienummer: 2 STO-2021/495. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-21.

Skolläkare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristin Carlström Dahllöf som skolläkare vid Hälso- och sjukvårdsenheten. Diarienummer: 2 STO-2021/387. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-21.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Rydberg Hall som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/653. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Lill Laroussi som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/331. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nora Lorentzson som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer: 2 STO-2021/739. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-18.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Byrsell som biträdande enhetschef vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/403. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ingrid Contardo som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2021/333. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-17.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine Lundblad och Ludwig Kristoffersson som boendepersonal vid Östervångskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/470. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-06-17.

 

Publicerat onsdag 28 juli 2021