Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marina Toresson som lärare vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2019/935.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kerstin Andersson som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/620.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mia Dunberg som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/893.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Blixt som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Östervångskolan. Diarienummer 2 STO-2019/901.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Negjimie Beka som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/1041.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-24.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Qvick som samordnare för undervisningen vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/966.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-24.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annie Goebel som speciallärare på Kristinaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/711.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-24.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva-Li Littorin som enhetschef kommunikationsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/463.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Anna-lill Laroussi som lärare vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/396.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine Landstedt som lärare vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/977.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Dahlberg som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/989.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Thessén som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/990.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Kourri som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/714
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Caroline Rådbjer som förskollärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/991.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marina Karlberg som slöjdlärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/1025.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Carlsson som biträdande enhetschef vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/816.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Thorbjörn Andersson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/898.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erika Danielsson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/986.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carl Daxberg som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/982.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kitty Elovsson som lärare vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/859.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gilbert Lundberg som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/812.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Johansson som förskollärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/811.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Julia Gustavsson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/809.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Vahid Sabotic som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/808.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Jensen som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/807.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nicolina Heselius som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/806.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/805.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Kroon som lärare i rörelse och drama vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/398.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erik Sjölund som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/748.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mia Höglund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/892.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Bonnie Berggren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/987.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Suzanne Norén som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/891.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Bildlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mariss Sommarström som bildlärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/664.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Haglund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/615.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulric Appelblad som enhetschef vid Läromedelsavdelningen produktionsenheten utvecklingsstörning. Diarienummer 2 STO-2019/286.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Danielle Myrnäs som elevassistent vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/751.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Skoglund som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/967.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-13.

Idrottslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Agnes Rusz som idrottslärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/672.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Berglund som mellanstadielärare i vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/630.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peder Bollnert som högstadielärare i Sv/Eng vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/668.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anne-Marie Fryleskog som högstadielärare i Sv/So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/660.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patrik Modig Nordell som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/391.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-11.

Lärare Ma/No

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zainab Hassanali  som högstadielärare i Ma/No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/666.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ola Wester Sigurdsson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/768.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Frögren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/767.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Isaksson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/763.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Carola Tenor som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/761.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Rodriguez som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/772.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rasmus Waldna Juhlin som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/771.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Slöjdlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Mårdh som slöjdlärare i trä och metall vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/685.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Andersson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/896.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Lärare Sv/No

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Mattias Üre som högstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/937.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Demoulin som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/832.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Jacobssen som fritidspedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/755.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-05.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Bengtsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/756.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Håkansson som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/617.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Göran Widlund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/619.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Berarda Lindbäck som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/759.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Keding som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/769.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Istvan Molnar som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/694.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Andersson som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/695.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Axklo som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/696.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jesper Hårdell som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/317.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gith Lindström som elevassistent vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/693.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Brönmark och Linda Ödegården som elevassistenter vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/316.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sari Rautell som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/616.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Viklund som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/629.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare Sv/So

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kao Lindström som högstadielärare i Sv/So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/661.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare i teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mimmi Granat som lärare i teckenspråk vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/762.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Carlsson som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/818.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nils Ola Holm som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/750.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Linda Norberg som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/753.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Capdevila som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/765.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Waldenström som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/766.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexandra Juliusson som teckenspråkstolk vid Skolstödsenheten, Manillaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/710.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annalena Olsson som administratör vid Samordningsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/777.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christer Willborg som lärare i hem- och konsumentkunskap vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/670.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Gratting som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/624.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Internrevisionschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulf Kallström som internrevisionschef vid internrevision. Diarienummer 2 STO-2019/464.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Produktionstekniker/aktör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Danielsson som produktionstekniker/aktör vid Läromedelsavdelningen, Produktionsenheten döv och hörsel. Diarienummer 2 STO-2019/596.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sanna Hyyppä som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/627.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Queckfeldt som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/628.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Idrottslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Semsi Baloglu som idrottslärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/671.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Lärare Ma/No

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Carlsson som högstadielärare i Ma/No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/667.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Arbman som vik. specialpedagog vid Hällsboskolan i Stockholm.  Diarienummer 2 STO-2019/758.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-24.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Höijer som lärare vid Hällsboskolan i Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/614.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-24.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johannes Nyström som lärare vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/749.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Waern som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/819.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-23.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maja Skjöldevald som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/626.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Stolpe som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/625.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Håkan Karlsson som utvecklingssamordnare vid Analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/558.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Slöjdlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Brunosson som slöjdlärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/669.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Per Montelius som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/623.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peter Hedlund som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/622.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Melihat Dogan som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/393.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Beckman som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/764.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-21.

Produktionstekniker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katrin Höjenberg som Produktionstekniker/översättning vid Läromedelsavdelningen. Diarienummer 2 STO-2019/597.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Edin som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/602.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Johansson som lärare vid Manillaskolan, Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/392.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-20.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Otterstedt som projektledare regi vid Läromedelsavdelningen. Diarienummer 2 STO-2019/598.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-20.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Wästborn som projektledare utveckling vid Läromedelsavdelningen. Diarienummer 2 STO-2019/595.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-14.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Fernell som Enhetschef vid Främjandeenheten. Diarienummer 2 STO-2019/284.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Einarsson som Enhetschef vid Produktionsenheten Syn. Diarienummer 2 STO-2019/285.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Strand som Enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer 2 STO-2019/171.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristian Ek som förskollärare till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/611.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Lorentzon som lågstadielärare till årskurs 2 till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/717.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Jensen som lågstadielärare till årskurs 1 till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/716.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eyglo Gudjonsdottir som elevassistent till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/612.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Central boendesamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Sjökvist  som central boendesamordnare vid skolorna i Örebro. Diarienummer 2 STO-2019/532.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-06.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magnus Helm som boendepersonal vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/531.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-06.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ruth Skalin som lågstadielärare till Hällsboskolan Mälarhöjden vid verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/422.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Tranberg som lågstadielärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/421.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gabriella Lundberg Rydbäck som boendepersonal vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/682.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanna Dauksz som boendepersonal vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/681.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Veronica Nordstrand som fritidspedagog vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/563.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Spandén som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/704.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Fritidsledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Björn Treffenberg som fritidsledare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/218.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-29

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tove Björkhäll som förskollärare  vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/423.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikael Kroon som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/406.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Frisk som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/399.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linnéa Orrby som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/400.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Kindgren som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/401.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elise Lööw som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/407.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Vikarierande utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Viktor Söderqvist som vikarierande utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/566.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-24

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Strand som enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/171.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-18

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therése Almberger som specialpedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/424.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-16

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martin Karlsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/425.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-16.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Karlsson som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/427.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gustav Bjurling  som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/426.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Brorson som förskollärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/423.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Vik kursadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Evelina Sandström som vikarierande kursadministratör vid Verksamhetsstödenheten. Diarienummer 2 STO-2019/438.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Westerberg som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/335.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Frögren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/417.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Engman som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/420.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Sandqvist som rektor till Vänerskolan vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/370.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-08.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annely Tärning som rektor till Hällsboskolan Kungsholmen vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/371.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-04.

Biträdande enhetschef/verksamhetsansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Brita Hedalm som biträdande enhetschef/verksamhetsansvarig vid Specialpedagogiska utvecklingsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/291.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lise-lotte Bragd som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/219.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Ludvigsson som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/591.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Waldenström som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/526.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-02.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Oléhn som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1747
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Rogich som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/224.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-25.

Verksamhetsansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Alf Snällfot som verksamhetsansvarig lokalförsörjning vid Samordningsenheten. Diarienummer 2 STO-2018/1527
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-25.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Schönbeck som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1745
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-22.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Lindberg Josefsson som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1746.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Isaksson  som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/417.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-21.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Glassel som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer 2 STO-2018/1713.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-13.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Heed Elvegård  som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer 2 STO-2019/310.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-12.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Rodriguez som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer 2 STO-2019/311.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-12.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabeth Sahlström som boendepersonal vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/269.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jennie Reitner som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 1. Diarienummer 2 STO-2018/1712.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Westerberg som lärare åk 1-3 vid Hällsboskolan, Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/335.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Frändberg som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/350.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eric Wållberg som boendepersonal vid elevhemmet, Hällsboskolan i Umeå.. Diarienummer 2 STO-2019/206.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gilda Moupondo som lärare åk 1-3 till Hällsboskolan, Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/336.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anja Björkman som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/337.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Musiklärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erik Holmerin Staf som musiklärare till Hällsboskolan, Stockholm, Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/312.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-27.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Barkstedt som skolsköterska till Hällsboskolan, Stockholm, Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2018/1634.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Ulvebring som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/223.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-21.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Ljunggren som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1459.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Fridell som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1298.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gabriella Vesterberg som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1456.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hillevi Törmä som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1662.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Lindblad som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1458.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Victoria Bergström  som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1457.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Markström som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/1683.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-12.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Thelen som lärare åk 4-9 inriktning Sv och So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1583.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-11.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Mosesson som lärare åk 4-9 inriktning Sv och Eng vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1732.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarzyna Hedlund som lärare åk 4-9 inriktning Ma och No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1715.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Jadstrand som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd. Diarienummer 2 STO-2018/1736.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Isuddel som elevassistent vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2018/1667.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Vik utredare Statsbidragsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotte Ehinger som vikarierande utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/292.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-07.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Widén som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1749.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-06.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Serneke som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1748.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-05.

Publicerat måndag 5 augusti 2013 Granskat tisdag 25 juni 2019