Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärare mellanstadiet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Andersson som lärare på mellanstadiet vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2022/910. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-08-12.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Lockner som specialpedagog vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/697. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-08-11.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Lockner som vik specialpedagog vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/698. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-08-11.

Utredare med inriktning mot European Agency

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zoë Leffler som utredare med inriktning mot European Agency vid Analys och utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/497. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-08-09.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sanna Adeen som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/666. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-08-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Andersson som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/466. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-08-08.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Rikardsson som speciallärare vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/838. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-08-08.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Golnar Bahar som utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/681. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marianne Schönning Råström som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/856. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-12.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madelene Larsson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/855. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-12.

Vikarierande elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Robbin Andersson som vikarierande elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/835. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-11.

Förstelärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Jensen som förstelärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2022/691. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Xuejia Zackso som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/776. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Johansson som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/790. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Lill Laroussi som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/789. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Wallén som lärare vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2022/788. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Edström som lärare vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2022/787. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-07.

Vaktmästare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Lamberg som vaktmästare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/426. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Muayyad Aldala som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/745. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alejandra Vargas som vikarierande lärare i slöjd vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/683. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tefik Bozdaf som vikarierande boendepersonal vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/684. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Måns Johansson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/757. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anton De Melo Rondahl som vikarierande elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/895. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Karlsson som vikarierande elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/857. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Hällström som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/854. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Ekonomicontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mona Otterborn som ekonomicontroller vid skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/846. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Samverkanskoordinator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ewa Bohlin som samverkanskoordinator vid Enheten för samverkanskontor. Diarienummer: 2 STO-2022/672. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Ekonomicontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Franzén som ekonomicontroller vid skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/301. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellen Almgren som utredare vid Analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/499. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Systemansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rickard Lundstedt som systemansvarig vid Rättsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/437. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Davidsson som administratör vid Personalenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/687. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-01.

Kurator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Isaksson som kurator vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/576. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-01.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Brodin som teckenspråkstolk vid Skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/649. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-01.

Publicerat fredag 12 augusti 2022