Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Thomas Åkerberg som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/1066. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-22.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Viktor Söderqvist som utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer: 2 STO-2020/1038. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ausra Drivstedt som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/959. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-16.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rekar Essa som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1057. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebeca Carlström som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1055. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petter Kroon som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1058. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-14.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Evelina Forsberg som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/889. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Högberg som lärare vid Åsbackaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1060. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Järnström som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1054. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-10.

Studentmedarbetare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Pettersson som studentmedarbetare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/1056. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-08.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Ferrer Esquivel som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/890. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-09-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pia Eklund som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/960. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-31.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Addiswa Stenström som förskollärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/979. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anish Gupta som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/996. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-27.

Avtalscontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magnus Asplund som avtalscontroller vid Ekonomienheten. Diarienummer: 2 STO-2020/696. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Viktoria Aronsson som lärare vid Östervångsskolan i Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/901. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-25.

Vik. mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Suzan Sivinger som vik. mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/980. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-25.

Lärare till mellanstadiet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Laurin som lärare till mellanstadiet vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/984. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-19.

Lärare till högstadiet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Orrvik som lärare till högstadiet vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/985. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Mathisson som lärare vid Östervångsskolan i Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/824. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-14.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Jernberg som förskollärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer: 2 STO-2020/962. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-14.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frederick Oscarsson som administratör vid Rättsenheten Diarienummer: 2 STO-2020/822. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-12.

Vik. elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Wärngård som vik. elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/986. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-11.

Boendepersonal 50%

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Amanda Qvsiannikov som boendepersonal vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/724. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-11.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nina De Young som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/940. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elias Wikström som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/515. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Ljungdal som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/802. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-08-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Karlsson som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/825. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-10.

IT-tekniker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Aso Aref som IT-tekniker vid IT-enheten. Diarienummer: 2 STO-2020/608. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-09.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Richard Gill som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer: 2 STO-2020/796. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-07.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marta Bertrana Garrido som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/683. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Medhi Malek Mohammadi Klahroudi som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/692. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Medhi Malek Mohammadi Klahroudi som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/693. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Adam Neverland som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/690. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Hansson som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/691. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Justina Minkevicé som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/685. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Henrik Rangfeldt som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/686. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikaela Larsson som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/678. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Björnsdóttir Degsell som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/684. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Claudia Vall Edvardsson som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/675. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Svedenius Granqvist som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/674. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Jörlemyr som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/676. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gustav Vikberg som elevassistent vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/681. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-02.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Olsson som Rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenhet 6. Diarienummer: 2 STO-2020/656. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-01.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Svensson som Rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenhet 5. Diarienummer: 2 STO-2020/655. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin Gustafsson som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/900. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Winberg som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/828. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-01.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lennart Långström som boendepersonal vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/725. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-01.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Bäckström som biträdande enhetschef vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/441. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-01.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linn Nyås som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/521. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-07-01.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tord Söderqvist som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenhet 10. Diarienummer: 2 STO-2020/819. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Skoglund som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/899. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-25.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Omar Hijazi som enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer: 2 STO-2020/474. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-25.

Studie- och yrkesvägledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Lovén som studie- och yrkesvägledare vid Hällsboskolan Kungsholmen och Manillaskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/748. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-25.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linus Svensson som administratör vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/642. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-25.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Bäckman som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenhet 4. Diarienummer: 2 STO-2020/558. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-25.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Magnusson som fritidspedagog vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/843. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Els-Marie Axelsson som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/520. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Högstadielärare i ämnena spanska och svenska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Beatrice Hillergren som högstadielärare i ämnena spanska och svenska vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/830. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Vik. lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ragnhild Attergrim som vik. lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/776. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Norberg som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer: 2 STO-2020/500. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ewa Bohlin som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer: 2 STO-2020/499. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Sandström som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 1. Diarienummer: 2 STO-2020/498. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Stolpe som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/841. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karolina Edfeldt som lärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2020/635. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-24.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine Landstedt som speciallärare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/680. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-23.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Ehlin som speciallärare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/682. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-23.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madelen Akfidan som speciallärare Ma/No vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/757. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-23.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Andersson Wikström som boendepersonal vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2020/723. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-22.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Markus Ottonius som boendepersonal vid skolorna Örebro. Diarienummer: 2 STO-2020/783. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Johansson som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/530. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Filippa Ydstedt Book som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2020/523. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-17.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emil Ekberg som teckenspråkstolk vid Skolstödsenheten, Östervångsskolan.                    Diarienummer: 2 STO-2020/570. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-17.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gunnar Stengarn som rektor vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2020/641. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carina Sandqvist som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 3. Diarienummer: 2 STO-2020/607. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-15.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christian Ekberg som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola.                                Diarienummer: 2 STO-2020/694. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-15.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Julia Nordblom som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/751. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-15.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Racki som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/527. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kitty Elovsson som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/526. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Dillner som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/528. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Lill Laroussi som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/525. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-12.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Breum Tietze som elevassistent vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/634. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Maria Forsberg som lärare vid Kristinaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/630. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Zell som lärare vid Kristinaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/467. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andrine Olgeirsdottir som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/665. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Edvin Eberfors som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/666. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-10.

Högstadielärare i Sv, Eng och SO

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Laban Tobiasson som högstadielärare i Sv, Eng och SO vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/785. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-09.

Högstadielärare i Sv, Eng och SO

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Carbonnier som högstadielärare i Sv, Eng och SO vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/445. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-09.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Hynning som speciallärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/522. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-09.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/381. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peder Bollnert som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/765. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-05.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Bjersander som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/661. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-05.

Samordnare/teckenspråks-utbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Björnler som samordnare/teckenspråksutbildare vid Kristinaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/337. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-04.

Lokalvårdare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Pistol som lokalvårdare vid Skolstödsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/618. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-04.

Vaktmästare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabesan Sivasubramaniam som vaktmästare vid Skolstödsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/644. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Hesselind som lärare vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/343. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jesper Hårdell som lärare vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/501. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Andersson som lärare vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/345. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Khan som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/519. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Lasu Ekrot som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/529. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-03.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Mårdh som specialpedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/509. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-02.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotte Ingvarsson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/444. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann Forsberg som lärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2 STO-2020/599. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-06-01.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Waern som lärare vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/752. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-29.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anton Sederholm som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/750. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-29.

Trä- och metallslöjdslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Gårdal som trä- och metallslöjdslärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/508. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-29.

Lärare i tyska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ingeborg Elpers Bååth som lärare i tyska vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/647. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-27.

Kurator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Persson som kurator vid Eke- och Åsbackaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/485. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-27.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Ekdahl som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/442. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-26.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexander Stojilkovic som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/385. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patric Wessberg som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/386. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Hägerström som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/387. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Jensen som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/388. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patrik Ljungberg som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/389. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Högstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Sundstedt som högstadielärare i Sv och Eng vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/455. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Lärare i NO och teknik

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Eriksson som lärare i NO och teknik vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/373. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Julia Gustavsson som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/383. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Kvist som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/382. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Lärare till lågstadiet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Johansson som lärare till lågstadiet vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/380. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Lärare till lågstadiet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Polivanchuck som lärare till lågstadiet vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/379. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Lärare till mellanstadiet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emmelie Hägg Wilson som lärare till mellanstadiet vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/377. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Rörelse/dramalärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Desirée Wetter Malaroda som rörelse/dramalärare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/374. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Lärare till mellanstadiet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Peterson som lärare till mellanstadiet vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/378. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Studie- och yrkesvägledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nadine Randle som studie- och yrkesvägledare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/372.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-20.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annica Boström som enhetschef vid Resurscenter dövblind.
Diarienummer: 2 STO-2020/366. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-18.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Morawski som biträdande enhetschef vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2 STO-2019/1729. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-18.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carolina Malmstedt som logoped vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2 STO-2020/632. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-18.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Helttunen som logoped vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2 STO-2020/631. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Beckman som lärare vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/584. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mimmi Granat som lärare vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/583. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Hallmo som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/443. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-11.

Informationsspecialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Isabelle Nesterud som informationsspecialist vid Analys- och utvecklingsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/335. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-08.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Jensen som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/363. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-06.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Holmberg som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/364. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-06.

Produktionspersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katrin Treffenberg som Produktionspersonal vid Produktionsenheten för Döv och hörsel.
Diarienummer: 2 STO-2020/358. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-05.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Jensen som administratör vid Samordningsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/462. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-05-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Medhi Malek Mohammadi Klahroudi som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/552. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monique Strömsnäs som lärare vid Östervångsskolan i Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/331. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-29.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Veronica Kristoffersson som lärare vid Östervångsskolan i Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/330. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-29.

Junior upphandlare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Michael Westin som junior upphandlare vid Ekonomienheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/439. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-28.

Produktionspersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandija Nordensten-Karlsson som produktionspersonal aktör vid Produktionsenheten för Döv och Hörsel.
Diarienummer: 2 STO-2020/351. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-17.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Lindholm som speciallärare vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/314. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-15.

Produktionspersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Otterstedt som produktionspersonal vid Produktionsenheten döv och hörsel.
Diarienummer: 2 STO-2020/349. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-08.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Wästborn som projektledare vid Produktionsenheten döv och hörsel.
Diarienummer: 2 STO-2020/352. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-08.

Ekonom

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mona Otterborn som ekonom vid Skolstödsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/77. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-04-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elsa Arrestad som elevassistent vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/151. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-30.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karl Björklund och Daniela Myslek som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2 STO-2020/149. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-30.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Göth som fritidspedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2 STO-2020/102. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-30.

 

Redigerare/illustratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin Nilsson som redigerare/illustratör vid Produktionsenheten syn.
Diarienummer: 2 STO-2020/356. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-20.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Söderberg som jurist vid Rättsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/150. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Oliver Mercil som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2 STO-2020/338. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-18.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Lund som samordnare vid Samverkanskontoret Örebro.
Diarienummer: 2 STO-2019/1830. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-18.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Amrén som samordnare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 10.
Diarienummer: 2 STO-2019/1401. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-16.

Miljösamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Westerlind som miljösamordnare vid Samordningsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2019/1649. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-11.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Päivi Hiipakka som samordnare vid Samverkanskontoret i Halmstad.
Diarienummer: 2 STO-2019/1836. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-10.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Everstrand som samordnare vid Samverkanskontoret i Jönköping.
Diarienummer: 2 STO-2019/1834. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patric Wessberg som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/122. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-09.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lennart Hansson som samordnare vid Samverkanskontoret i Malmö.
Diarienummer: 2 STO-2019/1829. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-06.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann Oxenholt som samordnare vid Samverkanskontoret i Malmö.
Diarienummer: 2 STO-2019/1828. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-06.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Altervall som samordnare vid Samverkanskontoret i Linköping.
Diarienummer: 2 STO-2019/1832. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-05.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mariana Wiik som samordnare vid Samverkanskontoret i Västerås.
Diarienummer: 2 STO-2019/1831. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-05.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Bergström som samordnare vid Samverkanskontoret i Umeå.
Diarienummer: 2 STO-2019/1838. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-05.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Lena Gard som samordnare vid Samverkanskontoret i Luleå.
Diarienummer: 2 STO-2019/1841. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-05.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peter Westerdahl som samordnare vid Samverkanskontoret i Stockholm.
Diarienummer: 2 STO-2019/1825. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Svärd som samordnare vid Samverkanskontoret i Stockholm.
Diarienummer: 2 STO-2019/1824. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anne-Charlotte Johansson som samordnare vid Samverkanskontoret i Göteborg.
Diarienummer: 2 STO-2019/1827. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Ödman som samordnare vid Samverkanskontoret i Göteborg.
Diarienummer: 2 STO-2019/1826. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rodhe Jonsson som samordnare vid Samverkanskontoret i Växjö.
Diarienummer: 2 STO-2019/1835. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Vigetun som samordnare vid Samverkanskontoret i Härnösand.
Diarienummer: 2 STO-2019/1839. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Wennberg som samordnare vid Samverkanskontoret i Gävle.
Diarienummer: 2 STO-2019/1837. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carina Öhagen Magnusson som samordnare vid Samverkanskontoret i Östersund.
Diarienummer: 2 STO-2019/1842. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Lilja som samordnare vid Samverkanskontoret i Kalmar.
Diarienummer: 2 STO-2019/1840. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Sundström-Wåhlin som samordnare vid Samverkanskontoret i Solna.
Diarienummer: 2 STO-2019/1833. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-03.

HR-specialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Per Lundmark som HR-specialist vid Personalenheten.
Diarienummer: 2 STO-2019/1915. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-03-02.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Jensen som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/104. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-27.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Valdemar Grundström som fritidspedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.
Diarienummer: 2 STO-2020/96. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Xuejia Zacsko som lärare vid Manillaksolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2019/1859. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Andersson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2020/15. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-27.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paula Jörtsö som skötare vid boende Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/154. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Breum Tietze som elevassistent vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/80. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-24.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Edvina Andersson som lärare vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2 STO-2020/81. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-24.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Hallqvist Engman som specialpedagog vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1906. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-20.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marita Forsberg som kommunikatör vid Kommunikationsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/66. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-18.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Karlberg som utredare vid Statsbidragsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/13. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-17.

HR-specialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karolina Fertig som HR-specialist med inriktning nära stöd vid Personalenheten.
Diarienummer: 2 STO-2019/1914. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-14.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Lemon som lärare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1815. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-13.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rickard Markman som lärare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1814. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-13.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Lasu Ekrot som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2020/2. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-12.

Idrottslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Victoria Lindkvist som idrottslärare vid Hällsboskolan Kungsholmen
Diarienummer: 2 STO-2019/1911. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-06.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dalya Sediq som lärare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/40. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-06.

Produktionspersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelica Treffenberg som produktionspersonal vid Produktionsenheten för döv och hörsel.
Diarienummer: 2 STO-2019/1795. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-05.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Olofsson som elevassistent vid Hällsboskolan i Umeå.
Diarienummer: 2 STO-2020/19. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-05.

Kvalificerad handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Bovin som kvalificerad handläggare vid samordningsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/65. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-04.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eric Wållberg som boendepersonal vid Hällsboskolan i Umeå.
Diarienummer: 2 STO-2019/1770. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-02-04.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Taflin som administratör vid Personalenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/62. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-31.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annette Thorén som administratör vid Personalenheten.
Diarienummer: 2 STO-2020/63. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-31.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Albert Boklund som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2 STO-2019/1805. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Wesley som elevassistent vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2 STO-2020/85. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-30.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Margareta Lander som administratör vid Verksamhetsstödsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2019/1803. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-28.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Jirvall som administratör vid Verksamhetsstödsenheten.
Diarienummer: 2 STO-2019/1804. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-21.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Markus Ottonius som elevassistent vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1790. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Odder som elevassistent vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1789. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marit Olsson Baars som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2019/1566. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-20.

Teckenspråkstolksamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martin Hermvik som vikariat 50% teckenspråkstolksamordnare vid skolstödsenheten, Östervångskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1913. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-17.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Pohl som lågstadielärare inriktning no, teknik och engelska vid Hällsboskolan, Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2019/1912. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-16.

Teckenspråkstolk/samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Thulin som teckenspråkstolk/samordnare vid skolstödsenheten, Vänerskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1764. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-16.

Lärare åk 4-9 ma/no

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Nilsson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2019/1509. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-15.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelica Treffenberg som samordnare/teckenspråksutbildare vid Kristinaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1462. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Furuby som elevassistent vid Hällboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2 STO-2019/1565. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-09.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Titti Grass som elevassistent vid Hällboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2 STO-2019/1894. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petra Lindström som elevassistent vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1850. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-08.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonny Wåger som projektledare till Läromedelsavdelningen i Umeå.
Diarienummer: 2 STO-2019/1505. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Denny Finn som lärare vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1843. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2020-01-07.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Bäckström som biträdande enhetschef vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.
Diarienummer: 2STO-2019/1806. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Hesselind som lärare vid Östervångsskolan i Lund.
Diarienummer: 2STO-2019/1516. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Julia Appelgren som elevassistent vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1741. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-17.

Webbredaktörer

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Oxelmark och Philip Telberg som webbredaktörer vid Kommunikationsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1481. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-17.

Kommunikatörer

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Isak Lindgren och Gabriella Ekelund som kommunikatörer vid Kommunikationsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1479. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-17.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mathilda Andersson som elevassistent vid Åsbackaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1792. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-16.

Sakkunnig Gd sekretariatet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Haglund som sakkunnig vid generaldirektörens sekretariat.
Diarienummer: 2STO-2019/1383. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-13.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Nyberg som teckenspråksutbildare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1787. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Kvist som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1419. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexander Stojilkovic som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1420. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Patrik Ljungberg som elevassistent vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1856. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexandra Lönnback som lärare vid Hällsboskolan i Umeå.
Diarienummer: 2STO-2019/1549. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-10.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Viktor Söderqvist som utredare vid Statsbidragsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1576. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-10.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Oscar Lindström som enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen.
Diarienummer: 2STO-2019/1262. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-09.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Adam Granbacka som boendepersonal vid Kristinaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1601. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-06.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Jonsson som enhetschef vid Digitaliseringsenheten, Vo Kunskapsutveckling.
Diarienummer: 2STO-2019/1408. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-02.

HR-specialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anton Johansson som HR-specialist vid Personalenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1393. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-12-02.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Lundvall som Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1542. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-27.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Löfkvist som Speciallärare med inriktning läs och skriv vid Ekeskolan..
Diarienummer: 2STO-2019/1544Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-27.

Upphandlare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Pia Diephuis Dahne som upphandlare vid Ekonomienheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1368. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-21.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabeth Sahlström som boendepersonal vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1504. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-20.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Capdevila som boendepersonal vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1446. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-20.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zara Strömstedt som administratör vid skolstödsenheten, Vänerskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1421. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anne-Lie Breander som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1530. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-15.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikaela Boberg som logoped vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2STO-2019/1525. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-15.

Gd-sekreterare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annica Gustafsson som gd-sekreterare vid gd-sekretariatet.
Diarienummer: 2STO-2019/1315. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-13.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Jernberg som lärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2STO-2019/1351. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-13.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Etherington som administratör på Samordningsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1443. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-11-08.

Verksamhetsansvarig lokalförsörjning

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peter Johansson som verksamhetsansvarig lokalförsörjning vis Samordningsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1269. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-29.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Jenny Poldahl som boendepersonal vid boende Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1438. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-28.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karolina Schönström som biträdande enhetschef vid Manillaskolan, Vo Specialskola.
Diarienummer: 2STO-2019/1406. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-24.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Hesselind som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Östervångskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1337. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-23.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jimmy Bergqvist som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1326. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-17.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Holmberg som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1336. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-16.

Psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fanny Pantzar som psykolog vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2STO-2019/940. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-16.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Riis som utvecklingssamordnare vid Analys- och utvecklingsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1210. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-15.

Administratör

 Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Karlberg som administratör vid Hällsboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2STO-2019/1094. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-15.

Registrator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Christiansson som registrator vid Rättsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1213. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-15.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Israelsson Stenberg som lärare i åk 4-9 i sv och eng vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1338. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-11.

Teckenspråkslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Nyberg som teckenspråkslärare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1244. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-08.

Idrottslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lotta Lennartsson som idrottslärare vid Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1225. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-08.

Personaladministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Boström som personaladministratör vid Verksamhetsstödsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1175. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-08.

Kvalificerad handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Bovin som kvalificerad handläggare vid Samordningsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1212. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-04.

Lokalsamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Nordin som Lokalsamordnare vid Verksamhetsstödsenheten..
Diarienummer: 2STO-2019/1177. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-04.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Torun Persson som biträdande enhetschef vid Manillaskolan, VO specialskola.
Diarienummer: 2STO-2019/1111. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-10-03.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Adam Granbacka som boendepersonal vid Kristinaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1310. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-27.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fanny Malmqvist som administratör vid Skolstödsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1188. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zina Naser som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1327. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-27.

Ekonom

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Täng Rahm som Ekonom vid Skolstödsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1101. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-25.

Controller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ola Hendar som Controller vid Skolutvecklingsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1096. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-23.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Lindell som Biträdande enhetschef för fjärrundervisning och teckenspråk vid Skolutvecklingsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1095. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-23.

Lokalstrateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Predrag Amanovic som Lokalstrateg vid Skolutvecklingsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1097. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-23.

Driftansvarig för lokaler

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Torbjörn Haglöf som Driftsansvarig för lokaler vid Skolstödsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1093. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-23.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Stefan Nordlöf som samordnare vid samordningsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1131. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Johansson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1241. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-17.

Verksamhetscontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna-Maria Fälldin som verksamhetscontroller vid Ekonomienheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1133. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-12.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Forseth som biträdande enhetschef vid Resurscenter syn
Diarienummer: 2STO-2019/700. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-12.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tomas Nimreus Silferswärd som biträdande enhetschef vid Rättsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1215. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-09.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petra Schultz som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/621. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-04.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Jensen  som Teckenspråkstolk vid skolstödsenheten Birgittaskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1069. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-04.

Samordnare HR

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Feldte som Samordnare HR vid Personalenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1130. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marit Olsson Baars som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1240. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-03.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monica Palmelius som Specialpedagog vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2STO-2019/1226. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-09-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ludvig Renlund som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1239. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Olesinska som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden.
Diarienummer: 2STO-2019/1218. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-26.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Lager som biträdande enhetschef vid Kommunikationsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1127. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dan Munter som elevassistent vid Hällsboskolan, Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1238. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Allert som lärare vid Hällsboskolan, Umeå.
Diarienummer: 2STO-2019/1160. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Stefan Sandberg som lärare vid Hällsboskolan, Umeå.
Diarienummer: 2STO-2019/1161. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Marie Racki som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola.
Diarienummer: 2STO-2019/1191. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-16.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Channah Larsdotter som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola.
DIarienummer: 2STO-2019/386. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emilie Mahler som elevassistent vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2STO-2019/1036. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-13.

Elevassistenter

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Johansson och Viktoria Aronson som  elevassistenter vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2STO-2019/1037. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-13.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ivan Gustavsson som lärare vid Östervångsskolan, Lund.
Diarienummer: 2STO-2019/1038. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-13.

Högstadielärare i ämnena svenska och engelska vid Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att Nina De Young som högstadielärare i ämnena svenska och engelska vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1109. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-09.

Boendepersonal vid Kristinaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Visser som boendepersonal vid Kristinaskolan. 
Diarienummer: 2 STO-2019/1168. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-09.

Psykolog vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Alwmark som psykolog vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2 STO-2019/800. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-07.

Lärare vid Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Hay som lärare vid Vänerskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1122. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-06.

Elevassistent vid Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Dahl som elevassistent vid Manillaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/873. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-06.

Lärare vid Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catharina Palm som lärare vid Manillaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/395. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-06.

Specialpedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Treskog som specialpedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer:2 STO-2019/1208. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-05.

Mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Atefeh Ali som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/1090. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-05.

Biträdande enhetschef vid Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peggy Ulvhag som biträdande enhetschef vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019-1072. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-08-05.

Logoped vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniela Gabrielsson som logoped vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2STO-2019/939. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-17.

Psykolog vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Henning som psykolog vid Enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Diarienummer: 2STO-2019/793. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-17.

Elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Bjersander som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.
Diarienummer: 2STO-2019/983. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-16.

Lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gilda Moupondo som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.
Diarienummer: 2STO-2019/1155. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-16.

Kommunikatör vid kommunikationsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Lindell som kommunikatör vid kommunikationsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1125-1126. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-12.

Kommunikatör vid kommunikationsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Hedberg som kommunikatör vid kommunikationsenheten.
Diarienummer: 2STO-2019/1125-1126. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-12.

Mellanstadielärare, Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peter Mehlstrand som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.
Diarienummer: 2STO-2019/897. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-08.

Elevassistent, Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Danilo Espinoza Candia som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.
Diarienummer: 2STO-2019/770. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-04.

Elevassistent, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marta Bertrana Garrido som elevassistent vid Manillaskolan. 
Diarienummer: 2 STO-2019/870. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-04.

Elevassistent, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jamaree Nakhowong Hansen som elevassistent vid Manillaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/867. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Lågstadielärare, Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Westerlund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/618 Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Lärare, Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Ludvigsson som lärare vid Hällsboskolan Umeå.
Diarienummer: 2 STO-2019/1029. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Musiklärare, Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Arvidsson som musiklärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/673. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Högstadielärare, Hällsboskolan Kungsholmen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Larissa Karimsson som högstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen.
Diarienummer: 2STO-2019/992. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Lärare, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petter Bixo som lärare vid Manillaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/387. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Elevassistent, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Jörlemyr som elevassistent vid Manillaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/863. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Elevassistent, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gustav Vikberg som elevassistent vid Manillaskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/862. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Elevassistent, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lydia Tebibel som elevassistent vid Manillaskolan. 
Diarienummer: 2 STO-2019/877. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-03.

Skötare, Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Gustavsson som skötare vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1084. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-02.

Skötare, Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Larsson som skötare vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1081. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-02.

Skötare, Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madelene Jakobsson som skötare vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1080. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-02.

Skötare, Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Isudde som skötare vid Ekeskolan.
Diarienummer: 2 STO-2019/1079. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-02.

Enhetschef, gd-sekretariatet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Astrid Lewin som enhetschef vid Gd-sekretariat.
Diarienummer: 2 STO-2019/775 Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-01.

Boendepersonal, Örebro

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonna Ek som boendepersonal vid skolorna i Örebro.
Diarienummer: 2 STO-2019/1159. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-01.

Boendepersonal, Örebro

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Bark som boendepersonal vid skolorna i Örebro.
Diarienummer: 2 STO-2019/1075. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-01.

Vikarierande idrottslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikael Lindblom som vikarierande idrottslärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/1022.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-07-01.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Hagman som fritidspedagog vid Hällsboskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/757.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zina Naser som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/984.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Evy Matei Siira som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/895.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa magnusson som fritidspedagog vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2019/933.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Hagman som fritidspedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/757.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Lång som specialpedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/1046.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katrin Lindberg som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/760.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann Bergman som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/894.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-28.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Claudia Vall Edvardsson som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/864.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Els-Marie Axelsson som förskollärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/857.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Justina Minkevicie som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/868.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ove Vallster som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/869.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Stenmark som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/871.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Vanda Gavel som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/876.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Xuejia Zacsko som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/867.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Adam Neverland som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/875.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Engman som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/861.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Björnsdottir som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/866.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rahma Mohamed som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/874.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marina Toresson som lärare vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2019/935.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kerstin Andersson som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/620.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mia Dunberg som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/893.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Blixt som teckenspråkstolk vid skolstödsenheten, Östervångskolan. Diarienummer 2 STO-2019/901.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Negjimie Beka som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/1041.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-24.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Qvick som samordnare för undervisningen vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/966.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-24.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annie Goebel som speciallärare på Kristinaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/711.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-24.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva-Li Littorin som enhetschef kommunikationsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/463.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Anna-lill Laroussi som lärare vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/396.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine Landstedt som lärare vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/977.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Dahlberg som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/989.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Thessén som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/990.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Kourri som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/714
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Caroline Rådbjer som förskollärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/991.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marina Karlberg som slöjdlärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/1025.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Carlsson som biträdande enhetschef vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/816.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Thorbjörn Andersson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/898.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erika Danielsson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/986.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carl Daxberg som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/982.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kitty Elovsson som lärare vid Manillaskolan Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/859.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gilbert Lundberg som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/812.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Johansson som förskollärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/811.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Julia Gustavsson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/809.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Vahid Sabotic som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/808.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Jensen som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/807.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nicolina Heselius som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/806.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/805.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Kroon som lärare i rörelse och drama vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/398.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erik Sjölund som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/748.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mia Höglund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/892.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Bonnie Berggren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/987.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Suzanne Norén som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/891.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Bildlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mariss Sommarström som bildlärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/664.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Haglund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/615.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-17.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulric Appelblad som enhetschef vid Läromedelsavdelningen produktionsenheten utvecklingsstörning. Diarienummer 2 STO-2019/286.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Danielle Myrnäs som elevassistent vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/751.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Skoglund som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/967.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-13.

Idrottslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Agnes Rusz som idrottslärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/672.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Berglund som mellanstadielärare i vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/630.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peder Bollnert som högstadielärare i Sv/Eng vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/668.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anne-Marie Fryleskog som högstadielärare i Sv/So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/660.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patrik Modig Nordell som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/391.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-11.

Lärare Ma/No

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zainab Hassanali  som högstadielärare i Ma/No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/666.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ola Wester Sigurdsson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/768.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Frögren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/767.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Isaksson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/763.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Carola Tenor som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/761.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Rodriguez som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/772.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rasmus Waldna Juhlin som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/771.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Slöjdlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Mårdh som slöjdlärare i trä och metall vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/685.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Andersson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/896.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Lärare Sv/No

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Mattias Üre som högstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/937.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Demoulin som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/832.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-10.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Jacobssen som fritidspedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/755.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-05.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Bengtsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/756.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Håkansson som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/617.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Göran Widlund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/619.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Berarda Lindbäck som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/759.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Keding som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/769.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Istvan Molnar som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/694.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Andersson som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/695.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Axklo som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/696.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jesper Hårdell som lärare vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/317.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gith Lindström som elevassistent vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/693.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Brönmark och Linda Ödegården som elevassistenter vid Östervångsskolan Lund. Diarienummer 2 STO-2019/316.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sari Rautell som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/616.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Viklund som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/629.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare Sv/So

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kao Lindström som högstadielärare i Sv/So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/661.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-04.

Lärare i teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mimmi Granat som lärare i teckenspråk vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/762.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Carlsson som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/818.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nils Ola Holm som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/750.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Linda Norberg som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/753.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Capdevila som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/765.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Waldenström som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/766.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-06-03.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexandra Juliusson som teckenspråkstolk vid Skolstödsenheten, Manillaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/710.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annalena Olsson som administratör vid Samordningsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/777.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christer Willborg som lärare i hem- och konsumentkunskap vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/670.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Gratting som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/624.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Internrevisionschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulf Kallström som internrevisionschef vid internrevision. Diarienummer 2 STO-2019/464.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-29.

Produktionstekniker/aktör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Danielsson som produktionstekniker/aktör vid Läromedelsavdelningen, Produktionsenheten döv och hörsel. Diarienummer 2 STO-2019/596.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sanna Hyyppä som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/627.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Queckfeldt som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/628.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Idrottslärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Semsi Baloglu som idrottslärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/671.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Lärare Ma/No

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Carlsson som högstadielärare i Ma/No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/667.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-28.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Arbman som vik. specialpedagog vid Hällsboskolan i Stockholm.  Diarienummer 2 STO-2019/758.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-24.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Höijer som lärare vid Hällsboskolan i Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/614.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-24.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johannes Nyström som lärare vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/749.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Waern som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/819.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-23.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maja Skjöldevald som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/626.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Stolpe som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/625.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Håkan Karlsson som utvecklingssamordnare vid Analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/558.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Slöjdlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Brunosson som slöjdlärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/669.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Per Montelius som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/623.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peter Hedlund som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/622.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Melihat Dogan som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/393.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Beckman som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/764.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-21.

Produktionstekniker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katrin Höjenberg som Produktionstekniker/översättning vid Läromedelsavdelningen. Diarienummer 2 STO-2019/597.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Edin som lärare vid Hällsboskolan Umeå. Diarienummer 2 STO-2019/602.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Johansson som lärare vid Manillaskolan, Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/392.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-20.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Otterstedt som projektledare regi vid Läromedelsavdelningen. Diarienummer 2 STO-2019/598.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-20.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Wästborn som projektledare utveckling vid Läromedelsavdelningen. Diarienummer 2 STO-2019/595.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-14.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Fernell som Enhetschef vid Främjandeenheten. Diarienummer 2 STO-2019/284.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Einarsson som Enhetschef vid Produktionsenheten Syn. Diarienummer 2 STO-2019/285.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Strand som Enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer 2 STO-2019/171.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristian Ek som förskollärare till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/611.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Lorentzon som lågstadielärare till årskurs 2 till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/717.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Jensen som lågstadielärare till årskurs 1 till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/716.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eyglo Gudjonsdottir som elevassistent till Hällsboskolan Mälarhöjden vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/612.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-10.

Central boendesamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Sjökvist  som central boendesamordnare vid skolorna i Örebro. Diarienummer 2 STO-2019/532.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-06.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magnus Helm som boendepersonal vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/531.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-06.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ruth Skalin som lågstadielärare till Hällsboskolan Mälarhöjden vid verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/422.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Tranberg som lågstadielärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/421.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gabriella Lundberg Rydbäck som boendepersonal vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/682.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanna Dauksz som boendepersonal vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/681.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Veronica Nordstrand som fritidspedagog vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/563.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Spandén som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/704.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-05-02.

Fritidsledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Björn Treffenberg som fritidsledare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/218.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-29

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tove Björkhäll som förskollärare  vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/423.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikael Kroon som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/406.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Frisk som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/399.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linnéa Orrby som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/400.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Kindgren som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/401.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elise Lööw som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/407.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-25

Vikarierande utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Viktor Söderqvist som vikarierande utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/566.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-24

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Strand som enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/171.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-18

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therése Almberger som specialpedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/424.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-16

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martin Karlsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/425.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-16.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Karlsson som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/427.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gustav Bjurling  som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/426.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Brorson som förskollärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/423.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Vik kursadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Evelina Sandström som vikarierande kursadministratör vid Verksamhetsstödenheten. Diarienummer 2 STO-2019/438.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Westerberg som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/335.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Frögren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/417.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Engman som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/420.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Sandqvist som rektor till Vänerskolan vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/370.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-08.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annely Tärning som rektor till Hällsboskolan Kungsholmen vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/371.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-04.

Biträdande enhetschef/verksamhetsansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Brita Hedalm som biträdande enhetschef/verksamhetsansvarig vid Specialpedagogiska utvecklingsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/291.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lise-lotte Bragd som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/219.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Ludvigsson som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/591.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Waldenström som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/526.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-02.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Oléhn som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1747
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Rogich som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/224.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-25.

Verksamhetsansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Alf Snällfot som verksamhetsansvarig lokalförsörjning vid Samordningsenheten. Diarienummer 2 STO-2018/1527
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-25.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Schönbeck som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1745
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-22.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Lindberg Josefsson som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1746.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Isaksson  som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/417.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-21.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Glassel som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer 2 STO-2018/1713.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-13.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Heed Elvegård  som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer 2 STO-2019/310.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-12.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Rodriguez som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer 2 STO-2019/311.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-12.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabeth Sahlström som boendepersonal vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/269.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jennie Reitner som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 1. Diarienummer 2 STO-2018/1712.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Westerberg som lärare åk 1-3 vid Hällsboskolan, Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/335.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Frändberg som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/350.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eric Wållberg som boendepersonal vid elevboendet, Hällsboskolan i Umeå.. Diarienummer 2 STO-2019/206.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gilda Moupondo som lärare åk 1-3 till Hällsboskolan, Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/336.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anja Björkman som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/337.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Musiklärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erik Holmerin Staf som musiklärare till Hällsboskolan, Stockholm, Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/312.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-27.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Barkstedt som skolsköterska till Hällsboskolan, Stockholm, Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2018/1634.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Ulvebring som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/223.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-21.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Ljunggren som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1459.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Fridell som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1298.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gabriella Vesterberg som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1456.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hillevi Törmä som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1662.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Lindblad som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1458.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Victoria Bergström  som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1457.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Markström som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/1683.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-12.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Thelen som lärare åk 4-9 inriktning Sv och So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1583.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-11.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Mosesson som lärare åk 4-9 inriktning Sv och Eng vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1732.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarzyna Hedlund som lärare åk 4-9 inriktning Ma och No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1715.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Jadstrand som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd. Diarienummer 2 STO-2018/1736.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Isuddel som elevassistent vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2018/1667.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Vik utredare Statsbidragsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotte Ehinger som vikarierande utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/292.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-07.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Widén som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1749.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-06.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Serneke som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1748.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-05.

Publicerat tisdag 22 september 2020