Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Projektledare 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Rännar  som projektledare digital kompetensutveckling vid Digitaliseringsenheten. Diarienummer: 2 STO-2021/192. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-04-06.

Vikarierande elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Wärngård som vikarierande elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2021/402. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-31.

Vikarierande handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karolina Fertig som vikarierande handläggare vid Interna stödenheten under perioden 20210401-20220531. Diarienummer: 2 STO-2021/245. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Izabella Hurtig som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/278. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-26.

Rörelse/dramalärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Bokz som rörelse/dramalärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/270. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Olle Nilsson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/279. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-25.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Filip Burman som projektledare vid Produktionsenheten döv och hörsel. Diarienummer: 2 STO-2021/82. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-23.

Elevassistenter

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elias Nilsson och Ludwig Kristoffersson som elevassistenter vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2021/113. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-22.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linnéa Rask som utredare vid Analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2020/1781. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-11.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniella Hult Khazaie som utredare vid Analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2020/1780. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-10.

Verksamhetsutvecklare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Fastén som verksamhetsutvecklare vid verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd. Diarienummer: 2 STO-2020/1819. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-03-01.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carola Jonsergårdh Karlsson som biträdande enhetschef vid Skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2020/1675. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-02-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mimmi Granat som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/153. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-02-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniel Winberg som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/154. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-02-22.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Wästborn som projektledare vid Produktionsenheten döv och hörsel. Diarienummer: 2 STO-2021/83. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2021-02-15.

 

Publicerat tisdag 6 april 2021