Om oss

Verksamhetsområde Specialskola

Verksamhetsområde Specialskola består av Skolstödsenheten, Skolutvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdsenheten samt myndighetens specialskolor. 

Niklas Anderberg, verksamhetsområdeschef för specialskola.

Våra specialskolor

Våra specialskolor finns runt om i landet. Specialskolornas verksamhet och miljö är anpassade för undervisning av elever med funktionsnedsättning.Utbildningen är tioårig och motsvarar grundskolan eller anpassade grundskolan.

Läs mer om våra skolor och dess målgrupper.

Skolstödsenheten

Skolstödsenheten stödjer specialskolans rektorer och skolchefen i att driva specialskolorna. Enheten ansvarar även för samordningen av skolkök, vaktmästeri och arbetet med specialskolornas löpande skoladministration.

Eva Järviken är chef för Skolstödsenheten.

Skolutvecklingsenheten

Skolutvecklingsenheten ansvarar bland annat för elevboende, fjärrundervisning av teckenspråk och teckenspråk syskon, barn till döva samt myndighetens barnombud.

Sabina Islamovic är chef för Skolutvecklingsenheten.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för arbetet med specialskolornas elever. Medarbetare är skolsköterska, psykolog, logoped, fysioterapeut, ögonsjuksköterska och skolläkare. 

Kristina Tinglöf är chef för Hälso- och sjukvårdsenheten.

Publicerat 2024-02-05