ייִדיש (Jiddisch)

ברוך-הבא אין אונדזערע זײַטלעך אויף ייִדיש. דאָ קענסטו לײענען װעגן דער שװעדישער אויסבילדונג-סיסטעם, װעגן דער אַרבעט פֿונעם שולע-אינסטאַנץ פֿאַר דער ספּעציעלער פּעדאַגאָגיע און װעגן אונגזערע ספּעציעלע שולעס.

אין שװעדן איז די עלעמענטאַרשולע ניט פֿרײַװיליק און האַלט נײַן קלאַסן. פֿאַר תּלמידים װעלכע דאַרפֿן אַן אַלטערנאַטיװ צו דער עלעמענטאַרשולע זײַנען עס דאָ אי די עלעמענטאַרשולע פֿאַר די מיט ספּעציעלע באַדאַרפֿענישן אי די ספּעציעלע שולע.

לײען װײַטער װעגן דער שװעדישער אויסבילדונג-סיסטעם 

אונדזער אַרבעט

דער שולע-אינסטאַנץ פֿאַר דער ספּעציעלער פּעדאַגאָגיע (SPSM) אַרבעט צו העלפֿן קינדער, יוגנט און דערװאַקסענע צו ספּראַװענען זיך מיט דער אויסבילדונג. אַרבעטן מיר מיט ספּעציעלן פֹעדאַגאָגישן אונטערשטיץ, אויסלערנונג אין ספּעציעלע שולעס, צוטריטלעכע לערן-ביכער און עקאָנאָמישער אונטערשטיצונג מיט מלוכישע געלט.

לײען װײַטער װעגן אונדזער אַרבעט און אונדזערע שולעס

שטעל זיך אין פֿאַרבינדונג מיט אונדז 

Publicerat torsdag 9 augusti 2018